👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lampett

Skapad 2016-08-24 15:25 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Formge och tillverka din egen lampett, ett klassiskt bruksföremål. Lär dig om olika material och deras egenskaper och användningsområden.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Formge och tillverka din egen lampett, ett klassiskt bruksföremål. Lär dig om olika material och deras egenskaper och användningsområden. Få kunskap om olika färger, former och symboler vad de kan symbolisera.

Innehåll

Tidsplan 8-10 x 80min

Lektion 1

Bildspelet "Förmågan att tolka slöjdföremåls uttryck"

Planering av lampetten.

Eleven ska motivera sina val. färg, form och symboler i loggboken och för klassen.

Lektion 2

Genomgång såglåda, hyvel och kontursåg.

Eleven skriver i sin loggbok och klistrar in nya verktyg i sin verktygslista.

Lektion 3

Genomgång skruvning.

Eleverna skruvar ihop sina lampetter med stöd av instruktionsfilmen och kamraters hjälp.

Eleven skriver i sin loggbok och klistrar in nya verktyg i sin verktygslista.

Lektion 4

Genomgång målarrum.

Eleverna målar sina lampetter.

Genomgång Ljusmanschett. Eleverna tillverkar ljusmanschetter med stöd av instruktionsfilmen och kamraters hjälp.

Eleven skriver i sin loggbok och klistrar in nya verktyg i sin verktygslista.

Lektion 5

Genomgång ljuspipa och mässingens egenskaper. Eleverna tillverkar en ljuspipa med stöd av instruktionsfilmen och kamraters hjälp.

Eleven skriver i sin loggbok och klistrar in nya verktyg i sin verktygslista.

Lektion 6

Genomgång montering av ljuspipa, tavelhängare och hur man skär, slipar och monterar spegeln.

Eleven skriver i sin loggbok och klistrar in nya verktyg i sin verktygslista.

Lektion 7

Eleverna gör uppgiften "two stars and a wish" samt tolkar uttrycket på kamratens lampett.

Uppgifter

 • Two stars and a wish

 • Skruva

 • Ljusmanchett

 • Ljuspipa

 • symboler, färger och kulturer

 • Korsord

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Lampett

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Förmågan att formge och framställa föremål
 • Sl
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmågan att använda handverktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmåga att ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler,färg, form och material.
 • Sl
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Förmåga att utveckla egna idéer.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéermed hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.