Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt 9 Kap 1 Tal

Skapad 2016-08-24 15:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planering som följer boken MatteDirekt 9 Av: Synnöve Carlsson, Karl-Bertil Hake och Birgitta Öberg
Grundskola 9 Matematik
Talet nio anses i många kulturer vara ett mystiskt och ibland också ett heligt tal. Innan kristendomen infördes i Norden ansågs talet 9 vara det mest heliga talet.

Innehåll

Kapitlet handlar om att kunna jämföra tal, att kunna se likheter och skillnader
mellan talen och deras egenskaper. Kapitlet börjar med att olika talmängder presenteras.
Här får eleverna möjlighet att betrakta olika tal utan att räkna med dem.


Sedan följer delbarhet hos tal och som en konsekvens av det påminner vi om primtalen.
Det är repetition från åk 7 men kan vara bra att ta upp igen. Negativa tal och
tal skrivna i potensform följer sedan, det är repetition från åk 8 men att multiplicera
och dividera med negativa tal kan vara nytt för en del elever. Som ett specialfall av
tal i potensform behandlar vi tal i kvadrat för att därefter introducera kvadratrötter.

Pythagoras sats kommer som en tillämpning på tal i kvadrat och kvadratrötter. Grön
kurs avslutas med kvadrattalen, rektangeltalen och triangeltalen, alltså tal som kan
läggas som geometriska figurer. Låt gärna eleverna göra mönstren praktiskt och låt de
som är intresserade av det historiska i matematiken fördjupa sig i det. Det finns
mycket att hämta från nätet.

Blå kurs tar upp de flesta momenten, men dock på en mera grundläggande nivå.
Talmängderna irrationella tal och reella tal tas inte upp, Vad gäller att räkna med
negativa tal så är det begränsat till addition och subtraktion. Tal som mönster finns
inte alls.


Röd kurs ger fördjupade kunskaper i att räkna med negativa tal och nya kunskaper att
räkna med kvadratrötter. Den röda kursen avslutas med ett uppslag med lite svårare
övningar på Pythagoras sats.
Mål

När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

  • sortera tal i olika talmängder
  • faktorisera tal
  • räkna med negativa tal
  • räkna med potenser
  • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
  • använda sig av Pythagoras sats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: