Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2016-08-24 15:42 i Vasaskolan Ludvika
Ett arbete kring några av de löv- och barrträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vad har vi för olika träd i Sverige? Vilka olika kännetecken har träden? Vad heter trädets olika delar? Det här är några av de frågor du kommer att få svar på under vårt arbete om träd.

Innehåll

Vad vi ska lär oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:
* känna igen och namnge (artbestämma) några löv- och barrträd.
* trädets olika delar (tex stam, krona, löv)
* trädets kännetecken (tex. bär, kottar, "näsor")
* vad som händer med trädet under ett år.
* vad man tillverkar av olika trädsorter.
* vilka djur som tycker om trädens frukter/frön. 
* att göra enkla undersökningar.
* att rita, skriva och samtala om det du undersökt.
* att hushålla med jordens resurser genom tex pappersåtervinning.
 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

* Studera och undersöka löv- och barrträd. Vi går ut i skogen vid ett par tillfällen.
* Sortera och gruppera träden.
* Läsa i böcker och andra arbetsmaterial.
* Se på filmer.
* Samtala och diskutera i klassen.

 

Vad som kommer att bedömas:

Eleven ska kunna:
* Namnge minst fyra lövträd och minst två barrträd.
* Trädets olika delar.
* Sortera träden utifrån deras kännetecken.
* göra enkla undersökningar och dokumentera i ord och bild.
* berätta om sin undersökning.


Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper:
* i samtal och diskussioner med lärare och/eller klasskamrater.
* med hjälp av bilder.
* i de arbetsmaterial som vi använder.
* muntlig eller skriftlig redovisning med hjälp av bilder.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: