Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 1

Skapad 2016-08-24 16:08 i Surteskolan Ale
Vi jobbar med siffror, talraden och vi delar upp tal både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 1 Matematik

Vi jobbar med taluppfattningen.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna: - laborera, läsa och skriva tal inom talområde 1 - 10. - additions och subtraktionstabellerna inom talområde 1 - 10. 

Det innebär att:

  • du kan räkna addition och subtraktion inom talområde 1-10
  • du kan alla talkamraterna för talen 1 - 10
  • du kan skriva och läsa talen
  • du kan säga talraden i ordning framlänges och baklänges
  • du kan skriva talen med siffror
  • du vet likhetstecknets betydelse

Kopplingar till läroplan

  • Ma  1-3
    Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Innehåll

Så här kommer vi att jobba:
Vi arbetar med plockmaterial och laborationsmaterial. Vi arbetar praktiskt i samling. Vi har matematiksamtal i mindre grupp. Vi ramsräknar 0-20. Vi arbetar med att sätta talen 0-10 i ordningsföljd. Vi använder oss av räknesagor. Vi arbetar med stenciler. Vi spelar olika mattespel. Vi använder oss av matteprogram på datorn.

Matriser

Ma
Matematik

1
2
3
4
Förmåga att arbeta
och fokusera enskilt och i grupp
Behöver stöd för att fokusera på arbetet. Deltar, men ger få förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat. Deltar, men ger få förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat kortare stunder och ger oftast förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat med god uthållighet. Deltar aktivit och ger förslag vid arbete i grupp.
Symboler +, -, =, >, <
matematikspråk
Behöver stöd för att förklara symbolernas betydelse.
Kan använda symboler, men har svårt att förklara och växla mellan moment.
Kan använda och oftast förklara symbolernas betydelse.
Kan använda och förklara symboler säkert och korrekt.
Skriva siffror
forma siffror
Behöver stöd med att skriva siffror.
Skriver siffrorna rätt på egen hand.
Talområde 1-5
Addition och subtraktion utan tiotalsövergångar.
Behöver stöd för att öka förståelsen och träna för att få bättre flyt och säkerhet.
Visar förståelse men det tar lång tid. Behöver träna för att få bättre flyt och öka säkerheten.
Arbetar med flyt och god förståelse. Säkerheten bör öka.
Arbetar med flyt, god förståelse och säkerhet.
Talområde 6-10
Addition och subtraktion utan tiotalsövergångar.
Behöver stöd för att öka förståelsen och träna för att få bättre flyt och säkerhet.
Visar förståelse men det tar lång tid. Behöver träna för att få bättre flyt och öka säkerheten.
Arbetar med flyt och god förståelse. Säkerheten bör öka.
Arbetar med flyt, god förståelse och säkerhet.
Antalsuppfattning
Ser hur många föremål det är utan att räkna. (0-6)
Förstår när man delar upp en mängd saker i två delar, om det blir lika eller olika många i delarna.
Förstår att mängden blir lika oavsett var du börjar.
Kan koppla ihop rätt siffra med rätt antal.
Begreppsuppfattning
fler-färre
dubbelt- hälften
udda-jämn
Talraden
Kan räkna 0-10 samt 10-0
Kan fortsätta på talraden (0-10) utifrån ett givet tal ex. 6...7, 8, 9
Kan fortsätta på talraden (10-0) utifrån ett givet tal t.ex. 8...7, 6, 5
Kan talens grannar dvs vilket tal som står innan resp efter t.ex. 7.
Ordningstalen
0-10 (första, andra, tredje....)
11-20 (elfte, tolfte, trettonde....)
datumen 1-31
Ramsräkning
0-10
11 - 20
0-100
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: