Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-08-24 16:44 i Forssaklackskolan Borlänge
Ungdomsklassiker åk 8.
Grundskola 7 – 9 Svenska

 "Det är en klassiker!" Det får man ibland höra om en bok eller en film, men vad gör ett verk till en klassiker? De ungdomsklassiker vi har idag, varför blev de så "stora"? Är de fortfarande populära? Varför? Jag hoppas att du får svar på åtminstone en del av dessa frågor och kanske dessutom kommer på några egna under det kommande arbetet med "ungdomsklassiker"..(Fundera även på följande frågeställningar inför din planering:

 

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning

Vi  kommer under arbetsområdet att läsa en eller ett par klassiker. Vi kommer att läsa både enskilt och in grupp. Under arbetets gång kommer vi att diskutera det vi läst och  vi kommer lära oss om de olika verkens författare och den tid de levde i. Till sist kommer du att få redovisa din klassiker muntligt.

2. Syfte

Vi tränar på dessa förmågor:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

3. Kunskapskrav

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt/gott flyt/ mycket gott flytgenom att, på ett

i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika

texters särdrag. Genom att göra enkla/utvecklade/välutvecklade sammanfattningar av olika texters

innehåll med viss/relativt god/god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna

erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till

viss del/utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap/och budskap som kan läsas mellan raderna/och är dolda i olika verk. Eleven kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del/relativt väl/väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor

och framföra åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl underbyggda argument

på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/som för samtalen och diskussionen framåt/och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur och innehåll och viss/relativt god/god anpassning till

syfte, mottagare och sammanhang

 

4. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Uppgifter

 • Muntlig redovisning Klassiker

 • Muntlig redovising Klassiker

Matriser

Sv
Klassiker

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Ny aspekt
Läsa förmåga till resonemang
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Ny aspekt
Läsa och sambandsperspektiv
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Ny aspekt
Tala/Samtala Muntligt redogörelse/framträdande (i grupp och enskilt)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: