Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympiska spelen 2016

Skapad 2016-08-24 17:25 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 SO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska
Vi kommer att inleda höstterminen med ett litet tema som knyter an till sommarens stora idrottstävling - Olympiska Spelen. Du kommer att få lära dig om OS, t ex hur OS började, vad de olympiska ringarna står för, varför den olympiska elden tänds mm. Du kommer också; att få prova på några olika friidrottsgrenar, komma på egna nya OS-grenar, leka lekar och träna på att samarbeta med klassen. Vi kommer också att besöka sparvallen i Tanum för att på riktigt pröva friidrottsgrenar.

Innehåll

 

Du ska kunna:

delta i olika friidrottsgrenar som längdhopp, höjdhopp, spjutkastning, 60 meter mm.

delta i olika lekar.

tillsammans med några kompisar hitta på en egen ny OS-gren och kunna beskriva den.

var OS-spelen bildades, varför och vad ringarna har för betydelse.

sammarbeta kring skapandet av en flagga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3

Matriser

Sv Idh SO
Bedömningsmatris i Idrott åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik, såväl inomhus som utomhus.
Enkla lekar och danser och deras regler.
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur - och utevistelser.
Lekar och rörelse i natur och utemiljö.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur -och utevistelser.

Sv Idh SO
SO kunskapskrav år 3

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i år 3.
Ny aspekt
Elevens förmåga att använda karta och jordglob. Elevens förmåga att använda väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för dig betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: