Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous kapitel 1

Skapad 2016-08-24 17:27 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi lär oss att hälsa, presentera oss själva och en kompis samt att ställa frågor.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Du kan redan en hel del franska, vilket du märker när vi börjar med kapitel 1. Under ett par veckor kommer du nu repetera hur man hälsar, räkneord 0-20, presentera dig och en kompis, ställa frågor samt lite realia.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att jobba med kapitel 1 i Chez Nous där du får lära dig att hälsa, räkna 0-20, presentera dig och en kompis, ställa frågor, lära dig skillnaden på un/une, verbet avoir samt lite realia.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få göra en muntligt och en skriftlig uppgift: 

* presentera personer i jag och i tredje person (han/hon) TALA och SKRIVA

* ställa frågor och svara - SAMTALA

* HÖRA och LÄSA

Tidsram

De första veckorna.

Bedömning

se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: