Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner år 9, vecka 36-39

Skapad 2016-08-24 17:28 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Repetition av världsreligionerna
Grundskola 9 Religionskunskap

Vad händer efter döden? Skiljer sig synen på att leva och dö inom olika religioner? Det är några av de svar du kommer att få i den här repetitionen av världsreligionerna.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen grundas i följande syften: 

Ur det centrala innehållet

Vi arbetar med följande centralt innehåll 

Arbetssätt

Hela kursen finns i iTunes U och heter "Världsreligioner år 9".

Momentet kommer ungefär ha följande upplägg:

 • Introlektion där ämnet presenteras och ni får fundera på centrala trosfrågor. Här får ni även en första grov överblick om religionerna.
 • Vi kommer också att repetera de etiska modellerna genom skriftlig analys utifrån ett tidigare nationellt prov. 
 • Därpå följer en serie korta lektioner där läraren i tur och ordning i korthet går igenom centrala drag i islam, judendom, buddism, hinduism och sikhism samt sekulära livsåskådningar.
 • Samtidigt som detta pågår kommer ni enskilt att arbeta med ett tidigare nationellt prov i religion där ni lämnar in era svar i Showbie. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Världsreligionerna
 • Likheter & skillnader
 • Samband med samhälleliga förhållanden
 • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Information & källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: