Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shakespeare

Skapad 2016-08-24 17:44 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
I år är det exakt 400 år sedan Shakespeare dog. William Shakespeare var en engelsk dramatiker, dvs en person som skrev dramer (pjäser). I det här arbetsområdet skall vi bl.a. försöka komma fram till hur det kommer sig att han och hans verk - som "Romeo och Julia" och "Hamlet" - levt kvar så länge och fortfarande i dag är så populära. Genom att lära oss lite om Shakespeare, hans samtid och hans dramer, skall vi också dra några slutsatser om hur hans verk är präglade av sin tid - och hur vår egen tid präglar dem när vi spelar eller gör film av dem i dag.

Innehåll

Vi skall:

 • LÄSA ROMEO OCH JULIA. Diskutera i grupp (= övning inför diskussionen om filmen längre fram)
 • SKRIVA SAMMANFATTNING AV ROMEO OCH JULIA. Se matris!
 • LÄSA UTDRAG ur några andra dramer, t.ex. Hamlet och Köpmannen i Venedig, samt några sonetter. Bearbeta texterna på olika sätt, främst muntligt
 • LÄRA OSS FAKTA om William Shakespeares liv, om tiden och samhället han levde i och om teatern vid denna tid. Använda dessa faktakunskaper när vi analyserar verken
 • SKRIFTLIGT TEST om Shakespeares liv och verk. Se matris!
 • Läsa och lära oss några kända citat ur Shakespeares verk, som ofta förekommer i litteratur, film, media och det dagliga språkbruket
 • SE KÖPMANNEN I VENEDIG (filmatisering). Analysera filmen  och undersöka hur dramat präglats av nutiden. 
 • DISKUTERA FILMEN MUNTLIGT. Se matris!
 • Med utgångspunkt i texter av och om Shakespeare lära oss om några olika texttyper och vad som utmärker dem

 

Viktiga bedömningsmoment:

 • skriftligt prov
 • skriftlig sammanfattning av Romeo och Juliet
 • muntlig analys av filmen Köpmannen i Venedig

 

Uppgifter

 • Köpmannen i Venedig

 • Inlämning sammanfattning & reflektion Romeo och Julia

 • Romeo och Juliet

 • Ny inlämning reflektion/analys Romeo och Julia - för er som är försenade

 • Muntlig diskussion om Köpmannen i Venedig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Shakespeare

Prov: Shakespeares liv och verk

I matrisen nämns också "faktakunskaper". Observera att det inte räcker att bara ha dessa. Hur många fakta du kan rabbla betygsätts inte - men du behöver faktakunskaperna för att kunna göra de uppgifter som är kopplade till betygsbedömning. Ju större faktakunskaper du sitter inne med, desto bättre kan du lösa de andra uppgifterna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
faktakunskaper
Jag har ... faktakunskaper om ämnet
grundläggande
goda
mycket goda
Koppla verk till samhälle
Jag ...
 • Sv  E 9
presenterar TVÅ egna tankar om varför S är populär än i dag och formulerar EN åsikt om vad hans dramer kan säga oss som lever i dag. ... ger ETT argument för varje tanke/åsikt ... ger exempel från ETT drama
presenterar NÅGRA egna tankar om varför S är populär än i dag och formulerar EN åsikt om vad hans dramer kan säga oss som lever i dag. ... ger TVÅ argument för varje tanke/åsikt. ... ger exempel från ett drama OCH FRÅN VERKLIGHETEN
presenterar FLERA egna tankar om varför S är populär än i dag OCH VARIT SÅ I 400 ÅR, samt formulerar NÅGRA åsikter om vad hans dramer kan säga oss som lever i dag. ... ARGUMENTERAR FÖR OCH EMOT MINA TANKAR OCH ÅSIKTER (VÄNDER OCH VRIDER PÅ FRÅGAN) ... ger exempel från TVÅ dramer, från verkligheten OCH MINA EGNA ERFARENHETER
Koppla verk till samhälle
Jag ...
 • Sv  E 9
nämner ett par saker ur ett drama som visar att det är skrivet vid den tiden
nämner FLERA saker ur något drama som visar att det är skrivet vid den tiden. ... BESKRIVER MED NÅGRA ORD HUR DESSA SAKER SKILJER SIG FRÅN VÅR TID
nämner flera saker ur TVÅ dramer som visar att de är skrivna vid den tiden. ... beskriver med ETT FLERTAL ord hur dessa saker skiljer sig från vår tid
Kopplar verk till andra verk
Jag ...
 • Sv  E 9
väljer ett av S:s verk och pekar på någon likhet med något annat jag läst/hört/sett
väljer ett ELLER FLERA av S:s verk och BESKRIVER ETT PAR LIKHETER med annat jag läst/sett/hört
väljer ett eller flera av S:s verk och beskriver FLERA likheter med annat jag läst/sett/hört
Koppla verk till egna erfarenheter
Jag ...
 • Sv  E 9
-
beskriver ganska kort något jag kan relatera till mitt eget liv (just nu eller tidigare) och varför
Beskriver ENGAGERAT OCH PERSONLIGT något jag kan relatera till mitt eget liv (just nu eller tidigare) och varför

Sv
Romeo och Julia: sammanfattning och reflektion

SAMMANFATTNINGEN

Du skriver en sammanfattning där du med minst 270 ord återger det viktigaste i berättelsen om Romeo och Julia, men samtidigt inte skriver för mycket (det är en konst att sammanfatta!). Det skall finnas en tydlig inledning och avslutning och berättelsen skall återges kronologiskt (i tidsordning). Stilen i sammanfattningen skall vara ganska saklig och objektiv (de egna åsikterna sparar du till reflektionen). Du skriver minst 270 och max 500 ord. I en sammanfattning är det huvudinnehållet som skall berättas – varken mer eller mindre. Det betyder att du behöver förstå vad som är det viktigaste, vad som är kärnan i berättelsen, och vad som kan rensas bort. Allt omständligt stryks och händelser kortas ned. Det är inte heller nödvändigt att nämna alla personer som förekommer, utan bara dem som har betydande roller.
 • Sv  E 9   Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återberättar handlingen
Jag återger handlingen med ...
minst 270 ord
minst 320 ord
Återberättar handlingen
Jag tar upp ...
de flesta viktiga händelser och personer
NÄSTAN ALLA viktiga händelser och personer
ALLA viktiga händelser och personer
Återberättar handlingen
Jag har skalat bort ...
de flesta onödiga detaljer
NÄSTAN ALLA onödiga detaljer
ALLA onödiga detaljer
Återberättar handlingen
Jag berättar ...
ganska sammanhängande och mestadels kronologiskt (i tidsordning)
SAMMANHÄNGANDE och KRONOLOGISKT
sammanhängande, TRÄFFANDE och kronologiskt
Återberättar handlingen
Jag förklarar ...
enkelt hur händelser hänger ihop (hur det ena leder till det andra)
GANSKA TYDLIGT hur händelser hänger ihop (hur det ena leder till det andra)
TYDLIGT hur händelser hänger ihop (hur det ena leder till det andra)

REFLEKTIONEN

Du skriver en reflektion över Romeo och Julia på ca 300–700 ord. I reflektionen försöker du besvara följande frågor: • Vad finns det för drag av Shakespeares samtid, dvs vad andas 1500–1600-tal i berättelsen? Finns det något som krockar med vår tid i dag? • Hur kan det komma sig att berättelsen levt vidare så länge och fortfarande i dag är så populär? Finns det något tidlöst över den? • Finns det några likheter/gemensamma nämnare med något annat du läst/hört/sett (bok, film, serie, låt, dikt, konstverk el dyl)? Koppla Romeo och Julia till något annat verk. • Finns det någonting i texten som påminner om något du själv upplevt, gjort, känt eller tänkt. Skriv om någon koppling till dig själv/ditt eget liv. • Hur tror du att Shakespeare tänkte när han skrev dramat? Ville han säga något med det? Tror du att det finns något budskap? Vad? Varför inte? MINST 300 ORD!!
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9   Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kopplar till historia
Jag nämner ...
... ett par saker som visar att Romeo och Julia är skriven på 1500-1600-talet
FLERA saker som visar att Romeo och Julia är skriven på 1500-1600-talet OCH BESKRIVER MED NÅGRA ORD HUR DESSA SAKER SKILJER SIG FRÅN VÅR TID
flera saker som visar att Romeo och Julia är skriven på 1500-1600-talet och beskriver med ETT FLERTAL ord hur dessa saker skiljer sig från vår tid
Kopplar till historia
Jag presenterar ...
en egen tanke om varför Romeo och Julia levt kvar så länge och anger något argument
ETT PAR egna tankar om varför Romeo och Julia levt kvar så länge och anger NÅGRA argument
FLERA egna tankar om varför Romeo och Julia levt kvar så länge och ARGUMENTERAR FÖR OCH EMOT MINA TANKAR (VÄNDER OCH VRIDER PÅ FRÅGAN)
Kopplar till andra verk
Jag visar på ...
en likhet med något annat verk jag läst/sett/hört
ETT PAR likheter, I T.EX. TEMA ELLER PERSONER, med ETT ELLER FLERA verk jag läst/sett/hört
FLERA likheter, i t.ex. tema eller personer, med ETT PAR andra verk jag läst/sett/hört
Kopplar till mitt eget liv
Jag beskriver
kort något jag kan relatera till mitt eget liv (just nu eller tidigare) och varför
något jag kan relatera till mitt eget liv (just nu eller tidigare) och FÖRKLARAR varför
ENGAGERAT OCH PERSONLIGT något jag kan relatera till mitt eget liv (just nu eller tidigare) och förklarar varför
Tolkar budskap
Jag presenterar ...
ett förslag på vad verket kan ha att säga oss som lever i dag
ETT PAR FÖRSLAG på vad verket kan ha att säga oss som lever i dag
FLERA OLIKA förslag på vad verket kan ha att säga oss som lever i dag

BÅDA TEXTERNA (SAMMANFATTNINGEN & REFLEKTIONEN)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur: styckeindelning
Jag gör en ... layout
tydlig
tydlig OCH SNYGG
Struktur: styckeindelning
Jag styckeindelar ...
på väl valda ställen för det mesta på ett korrekt sätt på ett konsekvent sätt (använder EN typ: blankrad eller indrag)
på PASSANDE ställen ALLTID på ett korrekt sätt
ALLTID på passande ställen
Struktur: innehåll
Jag har ...
en inledning och en avslutning en passande rubrik
en TYDLIG inledning och en GANSKA TYDLIG avslutning en passande OCH TRÄFFANDE rubrik
en tydlig inledning och en TYDLIG avslutning
Struktur: textbindning
Jag skriver ...
för det mesta sammanhängande (texten hänger ihop)
SAMMANHÄNGANDE OCH MED FLYT
GENOMGÅENDE sammanhängande och med MYCKET BRA flyt
Struktur: textbindning
Jag använder ...
en del sambandsord
ETT FLERTAL sambandsord SOM ÄR GANSKA VÄL VALDA
MÅNGA sambandsord som är VÄL valda
Skriver varierat
Jag använder ...
träffande, annorlunda ord eller uttryck på något ställe i texten
träffande, annorlunda ord eller uttryck på NÅGRA ställen i texten
träffande, annorlunda ord eller uttryck på MÅNGA ställen i texten
Skriver varierat
Jag börjar ...
ganska ofta meningar på olika sätt
OFTA meningar på olika sätt
NÄSTAN ALLTID meningar på olika sätt
Skriver varierat
Jag upprepar ... ord och formuleringar
upprepar ganska sällan ord eller formuleringar
upprepar SÄLLAN ord eller formuleringar
upprepar NÄSTAN ALDRIG ord eller formuleringar
Skriver varierat
Jag ...
skriver både korta och några långa meningar
VARIERAR GANSKA OFTA MELLAN korta och långa meningar
varierar GENOMGÅENDE mellan korta och långa meningar
Följer skrivregler
Jag använder ...
oftast skiljetecken (punkt, komma osv) på ett korrekt sätt
NÄSTAN ALLTID skiljetecken på ett korrekt sätt
I HELA TEXTEN skiljetecken på ett korrekt sätt
Följer skrivregler ...
Jag böjer och stavar ... korrekt
så gott som alla ord
ALLA ord korrekt

Sv
Köpmannen i Venedig: muntlig diskussion

INSTRUKTION OCH RAMAR

När du sett Köpmannen i Venedig (The Merchant of Venice, Radford 2004) skall du delta i en MUNTLIG GRUPPDISKUSSION OM FILMEN, där du utgår ifrån ungefär samma frågor som i reflektionen om Romeo och Julia. För att vi skall kunna genomföra alla diskussioner samtidigt, kommer du att få sitta ensam med din grupp och SPELA IN SAMTALET på mobilen. Ljudfilen skickas sedan till Maria. Inled samtalet med en PRESENTATIONSRUNDA. Var och en säger sitt för- och efternamn (så att Maria vet vilka som är närvarande och vems röst som tillhör vem). Samtalet skall ta CA 15 MINUTER Tre huvudaspekter bedöms i diskussionen: din ANALYSFÖRMÅGA, din SAMTALSTEKNIK, ditt TALSPRÅK DISKUSSIONSFRÅGOR: 1) HUR NI TROR ATT BERÄTTELSEN (T.EX. HANDLING, PERSONER, BUDSKAP) ÄR PRÄGLAD AV SHAKESPEARES TID? VAD ANDAS 1500–1600-TAL I BERÄTTELSEN? 2) PÅ VILKA SÄTT ÄR FILMEN PRÄGLAD AV VÅR TID – HUR SER MAN I FILMEN ATT DET ÄR 2000-TAL? HUR SER MAN ATT DET INTE ÄR T.EX. 1600-TAL, 1800-TAL ELLER 1960-TAL? 3) FINNS DET NÅGRA LIKHETER ELLER GEMENSAMMA NÄMNARE MED ANDRA VERK NI MÖTT? 4) FINNS DET NÅGONTING I BERÄTTELSEN NI KAN KOPPLA TILL EGNA ERFARENHETER (GEMENSAMMA ELLER PERSONLIGA)? 5) VARFÖR TROR NI ATT DRAMAT HAR LEVT KVAR SÅ LÄNGE OCH FORTFARANDE ÄR POPULÄRT? 6) HUR TROR NI ATT SHAKESPEARE TÄNKTE NÄR HAN SKREV DRAMAT? VERKAR DET HAR FUNNITS NÅGONTING HAN VILLE SÄGA? VARFÖR TROR NI DET/VARFÖR TROR NI INTE DET? OBS!  Ha koll på tiden under samtalet! Fastna inte för länge i en fråga, utan se till så att ni kommer vidare och hinner med alla.  Utse gärna en samtalsledare. Om ni inte gör det skall gruppen hjälpas åt att styra samtalet, att hålla sig till ämnet och att komma vidare.  Kontrollera innan samtalet inleds att inspelningen fungerar. Gör en kort test först.  TÄNK PÅ ATT: ● Vända och vrida på frågorna, så att dina resonemang blir NYANSERADE. Tänk "å ena sidan, å andra sidan". ● Förklara noggrant och förtydliga, t.ex. med exempel, så att dina resonemang blir UTVECKLADE ● Ge argument (bra argument) för dina åsikter och tankar, så att dina resonemang blir VÄLUNDERBYGGDA.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

ANALYS- OCH TOLKNINGSFÖRMÅGA: VAD JAG PRATAR OM

 • Sv  E 9   Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9   Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9   Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
JAG TOLKAR FILMEN UTIFRÅN TID OCH SAMHÄLLE
 • Sv  E 9
Jag ger något exempel på att filmen är präglad av vår tid
Jag ger NÅGRA exempel på att filmen är präglad av vår tid
Jag ger FLERA exempel på att filmen är präglad av vår tid
JAG TOLKAR BERÄTTELSEN UTIFRÅN TID OCH SAMHÄLLE
 • Sv  E 9
Jag ger något exempel på att berättelsen är präglad av Shakespeares tid
Jag ger NÅGRA exempel på att berättelsen är präglad av Shakespeares tid
Jag ger FLERA exempel på att berättelsen är präglad av Shakespeares tid
JAG TOLKAR FILMEN UTIFRÅN ANDRA VERK
 • Sv  E 9
Jag kopplar lite grand och på ett enkelt sätt filmen till något annat jag läst/sett/hört
Jag kopplar på ett GENOMTÄNKT och GANSKA TRÄFFANDE sätt filmen till något annat jag läst/sett/hört
Jag kopplar på ett VÄL genomtänkt och TRÄFFANDE sätt filmen till något annat jag läst/sett/hört
JAG TOLKAR FILMEN UTIFRÅN EGNA ERFARENHETER
 • Sv  E 9
Jag gör enstaka, ganska träffande kopplingar till egna erfarenheter
Jag gör flera, TRÄFFANDE kopplingar till egna erfarenheter
JAG TOLKAR BERÄTTELSENS/FILMEN UTIFRÅN BEGREPPET GENRE
Jag berättar om jag tycker att filmen är en komedi eller inte och ger ett exempel på komiska drag i filmen och ett exempel på något i filmen som inte passar genren komedi
Jag berättar om jag tycker att filmen är en komedi eller inte och ger NÅGRA exempel på komiska drag och ett exempel på något i filmen som inte passar genren komedi
Jag GER NÅGRA EXEMPEL PÅ KOMISKA DRAG OCH NÅGRA EXEMPEL PÅ ICKE-KOMISKA DRAG I FILMEN och berättar VAD JAG SJÄLV TYCKER I FRÅGAN.
JAG TOLKAR BERÄTTELSEN UTIFRÅN KUNSKAPER OM SHAKESPEARE
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag framför någon/några enkla idéer om hur Shakespeare kan ha tänkt när han skrev Köpmannen i Venedig
Jag framför någon/några GENOMTÄNKTA idéer om hur Shakespeare kan ha tänkt när han skrev Köpmannen i Venedig OCH FÖRKLARAR ENKELT HUR JAG TÄNKER
Jag framför någon/några VÄL genomtänkta idéer om hur S kan ha tänkt när han skrev Köpmannen i Venedig och FÖRKLARAR hur jag tänker
JAG TOLKAR FRAMSTÄLLNINGEN AV JUDAR I BERÄTTELSEN OCH FILMEN
Jag framför en åsikt om huruvida berättelsen eller skildringen av Shylock är hatisk mot judar och ger ett exempel ur filmen som stödjer min åsikt
Jag framför en åsikt om huruvida berättelsen OCH skildringen av Shylock är hatisk mot judar och ger NÅGRA exempel ur filmen som stödjer min åsikt
Jag ger NÅGRA OLIKA exempel SOM TALAR FÖR OCH EMOT ATT berättelsen och skildringen av Shylock är hatisk mot judar OCH PRESENTERAR MIN EGEN ÅSIKT I FRÅGAN

SAMTALSTEKNIK: HUR JAG SAMTALAR

 • Sv  E 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
JAG DELTAR I SAMTALET
Jag deltar i någon mån genom hela samtalet Jag försöker göra minst ett inlägg om alla frågor (1–8) Jag är ganska fokuserad genom det mesta av samtalet
Jag deltar GANSKA ENGAGERAT genom EN STOR DEL AV samtalet Jag gör NÅGOT inlägg om alla frågor (1–8) OCH MINST TVÅ-TRE INLÄGG OM AV NÅGRA AV FRÅGORNA Jag är FOKUSERAD genom HELA samtalet
Jag deltar ENGAGERAT genom HELA samtalet Jag gör några inlägg om alla frågor (1–8) OCH ETT FLERTAL INLÄGG OM NÅGRA AV FRÅGORNA Jag är HELT fokuserad genom hela samtalet
JAG LYSSNAR
Jag lyssnar till vad alla säger genom hela samtalet
Jag lyssnar OCH VISAR INTRESSE FÖR vad alla säger genom hela samtalet
Jag lyssnar och visar intresse OCH ENGAGEMANG för vad alla säger genom hela samtalet
JAG TURAS OM OM TALUTRYMMET
Jag avbryter inte andra om det inte finns särskilda skäl (t.ex. om jag har svårt att få ordet och någon pratar väldigt mycket utan att släppa in någon annan)
JAG HÅLLER IGÅNG SAMTALET
Jag tar vid något tillfälle ansvar för att diskussionen hålls igång
Jag tar vid FLERA tillfällen ansvar för att diskussionen hålls igång
JAG HÅLLER TRÅDEN I SAMTALET
Jag hjälper gruppen att hålla sig till ämnet, t.ex. genom att säga ifrån när/om pratet spårar ur
JAG FÖR SAMTALET FRAMÅT
Jag anknyter ett par gånger till vad andra säger Jag för samtalet och/eller frågorna framåt lite grand
Jag anknyter FLERA GÅNGER till vad andra säger Jag för GANSKA OFTA samtalet och/eller frågorna FRAMÅT Jag kommer med några inlägg som fördjupar och utvecklar ämnet/frågan
Jag anknyter MÅNGA GÅNGER till vad andra säger Jag för OFTA samtalet OCH frågorna framåt Jag kommer med FLERA inlägg som fördjupar och utvecklar ämnet/frågan
JAG ARGUMENTERAR
Jag har enstaka, ganska bra argument Jag underbygger mina argument lite grand, med enstaka, enkla exempel eller förklaringar
Jag har NÅGRA, BRA argument Jag underbygger mina argument en del, med NÅGRA, GANSKA BRA exempel OCH förklaringar Jag försöker att argumentera för och emot saker
Jag har FLERA, MYCKET BRA argument Jag underbygger mina argument väl, med FLERA TRÄFFANDE exempel och förklaringar Jag ARGUMENTERAR för och emot saker PÅ ETT NYANSERAT SÄTT

TALSPRÅK: HUR JAG PRATAR

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
JAG UTTRYCKER MIG I TAL
Jag uttrycker mig enkelt, begripligt och vardagligt Jag hittar oftast rätt ord för det jag vill säga
Jag uttrycker mig GENOMTÄNKT, KLART BEGRIPLIGT och GANSKA VÄLFORMULERAT
Jag uttrycker mig VÄLGENOMTÄNKT och VÄLFORMULERAT
JAG ANVÄNDER OLIKA ORD OCH UTTRYCK
Jag använder någon gång lite ovanliga ord eller träffande formuleringar
Jag använder NÅGRA gånger lite ovanliga ord OCH/ELLER träffande formuleringar
använder FLERA GÅNGER ovanliga ord OCH träffande formuleringar
JAG ANPASSAR MITT SPRÅK EFTER SITUATIONEN
"Situationen" är ett förberett, uppgjort samtal i en bedömningssituation i skolan
Jag använder ett språk som fungerar för situationen (situationen = ett förberett, uppgjort samtal i en bedömningssituation)
Jag använder ett språk som passar situationen GANSKA VÄL (situationen = ett förberett, uppgjort samtal i en bedömningssituation)
Jag använder ett språk som passar situationen VÄL (situationen = ett förberett, uppgjort samtal i en bedömningssituation)

Sv
Bearbetning av text

Nivå 1
JAG BEARBETAR MIN TEXT OCH MIN BEARBETNING FUNGERAR DELVIS
Nivå 2
JAG BEARBETAR MIN TEXT OCH MIN BEARBETNING FUNKAR GANSKA VÄL
Nivå 3
JAG BEARBETAR MIN TEXT OCH MIN BEARBETNING FUNKAR VÄL
Min bearbetade text ...
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
är till viss del tydlig har viss kvalitet (det är en OKEJ text) är till viss del uttrycksfull
är ganska tydlig har ganska god kvalitet (det är en GANSKA BRA text) är ganska uttrycksfull
är mycket tydlig har god kvalitet (det är en BRA text) är uttrycksfull
Min bearbetning fungerar ...
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
delvis
GANSKA BRA
BRA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: