Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal pedagogisk personal 16/17

Skapad 2016-08-24 18:29 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Lönekriterier för pedagogisk personal i Alingsås kommun höstterminen 2016.
Medarbetarsamtal

Lönekriterierna utgår ifrån verksamhetens mål (nationella och kommunala styrdokument) och ditt uppdrag, där basen och det viktigaste uppdraget är för de barn/elever/studerande som verksamheten är till för. De individuella målen sätts i dialog mellan chef och medarbetare i samband med utvecklingssamtalet.

Bedömning av lönekriterierna utgår från de förutsättningar som finns för uppdraget. Individens yrkesskicklighet bedöms utifrån en samlad bedömning av nedanstående lönekriterier.

Matriser

Lönesamtal pedagogisk personal ht -16

Verksamhetskompetens

Vad i ditt arbete vill du särskilt lyfta fram utifrån ovanstående perspektiv när det gäller att arbetet för verksamhetens måluppfyllelse? Hur synliggörs detta i ditt arbete?
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Mål
Uppnår delvis de ställda målen. Behöver stöd i att lösa komplexa problem med barn/elever/studerande.
Uppnår ställda mål. Bidrar till att lösa komplexa problem med barn/elever/studerande.
Mycket god måluppfyllelse. Löser komplexa problem med barn/elever/studerande.
Utveckling
Behöver stöd i sin egen utveckling, arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens/studerandes utveckling.
Bidrar till sin egen utveckling, arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens/studerandes utveckling.
Bidrar i hög grad till sin egen utveckling, arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens/studerandes utveckling.
Bemötande
Behöver stöd i grundläggande situationer för att skapa och upprätthålla goda relationer.
Skapar och upprätthåller goda relationer.
Är ett föredöme i att skapa och upprätthålla goda relationer.
Pedagogiskt ledarskap
Uppvisar delvis ett gott pedagogiskt ledarskap och förhållningssätt gentemot barn/elever/studerande.
Uppvisar ett gott pedagogiskt ledarskap och förhållnaingssätt gentemot barn/elever/studerande.
Uppvisar ett mycket gott pedagogiskt ledarskap och förhållningssätt gentemot barn/elever/studerande.

Samarbetsförmåga

Hur har det varit synligt i verksamheten att du har en god samarbetsförmåga?
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Samarbete
Samarbetar i ringa grad för gemensam måluppfyllelse. Medverkar enbart i delvis i konstruktiva dialoger.
Samarbetar för gemensam måluppfyllelse. Medverkar i konstruktiva dialoger
Samarbetar i hög grad för måluppfyllelsen och får med sig andra. Skapar konstruktiva dialoger.
Jamställdhet/ mångfald
Ser att jämställdhet och mångfald berikar.
Bidrar till att tillvarata jämställdhet och mångfald.
Verkar i hög grad för att jämställdhet och mångfald i ett helhetsperspektiv - är ett föredöme.
Dela med sig och tar emot andras kunnande/ kompetens/ goda idéer
Delger och tar emot kunnande/kompetens/goda idéer i liten omfattning.
Delger och tar emot kunnande/kompetens/goda idéer.
Delger och tar emot kunnande/kompetens/goda idéer i hög grad.
Initiativ
Tar i liten omfattning initiativ till samarbete
Tar initiativ till samarbete.
Tar i hög grad initiativ så att det påverkarandras samarbetsförmåga i positiv riktning.

Flexiblitet

Hur har du hanterat om/när det i verksamheten ställs krav på din flexibilitet?
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Utvecklingsförmåga
Har ett oreflekterat arbetssätt. Litet fokus på de vi är till för. Accepterar förbättringsarbete och utveckling som är nödvändig för verksamheten.
Har ett reflekterande arbetssätt. Fokus på de vi är till för. Bidrar till och är öppen för förbättringsarbete och den utveckling som är nödvändig för verksamheten.
Har ett mycket reflekterande arbetssätt. Arbetar i hög grad för förbättringsarbete. Påverkar andra positivt. Storfokus på de vi är till för. Är kreativ och drivande i förbättringsarbete och den utveckling som är nödvändig för verksamheten, får med sig andra.
Engagemang
Visar intresse och engagemang i liten omfattning.
Visar intresse och engagemang.
Visar mycket stort intresse och skapar engagemang.

Initiativförmåga

Ge exempel ifrån det senaste året när du visat prov på din initiativförmåga.
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Lösningsinriktad
Bidrar i liten grad till lösningar/förslag/metoder. Följer mest andra.
Är lösningsorienterad. Har konstruktiva lösningar/förslag/metoder. Tar egna initiativ till förbättringar och hittar lösningar för det.
Bidrar i hög grad till goda lösningar/förslag/metoder. Får med sig andra och uppmuntrar till nya lösningar. Är handlingskraftig och positiv till förbättringar.
Kreativitet
Gör det som förväntas
Är kreativ. Vågar pröva nya vägar och tillåts att misslyckas och dra lärdomar.
Är mycket kreativ. Är nyskapande, idérik och drivande i arbetet som leder till förbättringar. Är mycket bra på att våga pröva nya vägar och tillåts att misslyckas och dra lärdom.

Ansvar

Hur har du tagit ansvar för verksamheten och förhållit dig till ditt uppdrag?
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Kvalitet
Har en tillräcklig nivå på genomfört arbete och är delvis kvalitetsmedveten.
Har en god kvalitativ nivå på genomfört arbete och är kvalitetsmedveten. Löser sitt uppdrag, levererar, är förberedd och tar nödvändiga kontakter.
Har en mycket god kvalitativ nivå på genomfört arbete och är mycket kvalitetsmedveten. Får med sig andra i att vara kvalitetsmedvetna.
Uppföljning
Följer upp och återkopplar.
Följer upp, återkopplar och förbättrar.
Drivande i att följa upp, återkoppla och förbättra.
Respekt mot uppdraget
Respekterar korrekt tagna beslut
Respekterar korrekt tagna beslut och arbetar aktivt för att uppnå resultatet.
Respekterar korrekt tagna beslut och får med sig andra i att uppnå resultatet.
Prioritering
Behöver uppmanas att göra korrekta prioriteringar.
Gör väl avvägda prioriteringar och kommunicerar behov av stöd.
Är mycket bra på att prioritera. Ser vad som behöver göras och när.

Kompetensutveckling

På vilket sätt har din kompetensutveckling avsatt resultat i verksamheten?
Godtagbar 1
Godtagbar 2
God 1
God 2
God 3
Mycket god 1
Mycket god 2
Utöva och delge
Deltar i kompetensutveckling.
Värderar och om sätter god kompetensutveckling i verksamheten. Delar med sig utifrån uppdrag och drar lärdom av omgivningen - kompetensutveckling i vardagen.
Utvecklar verksamheten med nya exempel, nya metoder, nya synsätt och med stor effekt. Är mycket öppen för andras arbetssätt och tar gärna till sig av det. Delar med sig på ett sådant sätt att det får effekt för andra.
Intresse
Intresse för egen kompetensutveckling.
Tar aktivt el utifrån uppdraget och deltar i dialog om egen och verksamhetens kompetensutveckling.
Är mycket engagerad i sin egen och verksamhetens kompetensutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: