Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2016-08-24 18:37 i Åledsskolan Halmstad
Eleverna läser Alex Dogboy och har läsbeting samt inlämningar.
Grundskola 6 Svenska

Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat? Boken Alex Dogboy är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn. Tillsammans läser vi om Alex fängslande liv och öde och bearbetar det som vi läst på olika sätt. Under arbetes gång kommer ni att få information om vad som ska göras och när. Lycka till!

Innehåll

Syfte

Syftet med att läsa boken Alex Dogboy är att du skall kunna:

 

Varför ska vi arbeta med det här?

Kommunikativa förmågan:

-kunna samtala om texter och föra fram egna åsikter och tankar

-kunna skriva olika slags texter

Läsförmågan (läsförståelsen):

-kunna använda sig av olika läsförståelsestrategier

 

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande centralt innehåll: 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lyssna och läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak.

 • Vi kommer att arbeta med läsbeting, det innebär att du till varje vecka själv ansvarar för att ha läst till en viss sida i boken. Du kommer att få tid i skolan att läsa, men det är viktigt att du följer tidsangivelserna för läsningen och även läser hemma. 
 • Svara på innehållsfrågor: Du kommer att få arbeta med frågor som rör boken, frågorna har olika karaktär och en del är mer reflekterande än andra. Du kommer att få tid i skolan att arbeta med frågorna, men du måste även arbeta hemma med dem.
 • Skriva och samtala om boken (sammanfatta, reflektera över budskap och skriva en recension)
 • Frågorna ska lämnas in till mig i form av en inlämning. Det är viktigt att du har koll på vilka datum som gäller för de olika läsbetingen samt inlämningsfrågorna.

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-göra sammanfattningar och kommentarer till det som vi läser.

-din förmåga att diskutera bokens innehåll och budskap kopplat till vad du själv har varit med om.

-skriva olika slags texter med tydligt innehåll och varierat språk.

-att samtala genom att ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. 

Så här kommer bedömningen att ske:

-genom att jag lyssnar på dig när du samtalar.

-genom att jag läser dina olika texter

Uppgifter

 • Läsbeting 4

 • Läsbeting 4

 • Läsbeting 3

 • Läsbeting 2

 • Läsbeting 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: