Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetens första mål Maskrosen och Tussilagon

Skapad 2016-08-24 19:15 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

 • SYFTE:

Verksamhetens första mål är att introducera miljö/material och verksamhet utifrån Pysslingens lärandeindex samt skapa en Vi-grupp med gott vardagsarbete och trygghet enligt tillhöra-fasen i FIRO.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Strävansmål:

 • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

För att nå våra mål krävs det att vi är närvarande pedagoger, är där barnen är och är delaktiga i leken/aktiviteterna. Vi utmanar barnens förmågor och benämner vad som sker, för att barnen ska få möjlighet att väcka sin nyfikenhet och lust till lärande. 

Syftet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka, utforska sin lärmiljö och reflektera över den.

Förberedelser:

Vi behöver se över olika tekniker inom det område vi planera en aktivitet för tex skapande -> hitta olika tekniker att måla på. 

Vi behöver vara pålästa pedagoger som har "en känsla" för när barnen vill delta i en aktivitet och när de inte vill. Vi behöver vara flexibla i vårt planerande av aktiviteter, ibland behöver vi utmana mer och ibland behöver backa ett steg alternativt stötta och hitta en annan väg.

För att få ihop en Vi-grupp kommer varje pedagog och barn ha en bestämd plats vid måltiden för att skapa trygghet samt att barnen ska kunna hitta till sin plats. Detta ger även möjlighet till samtal angående vad som skett under dagen.

Aktiviteter:Vi ska presentera gammalt som nytt material, på ett lekfullt sätt. Varje aktivitet ska ha ett syfte och mål för att barnen ska komma vidare i sina lärprocesser och dessa ska utgå ifrån barnens intresse samt överenskommelser. 

Vi (Tussilagon och Maskrosen) ska ha en gemensam grovplanering för att barnen ska erbjudas samma möjligheter på båda avdelningarna, för att komma vidare i sina lärprocesser. 

Vi kommer att arbete i smågrupper, tvärgrupper samt helgrupp.
Samlingar, måltider, aktiviteter på gården kommer ske i stora grupper, dock genom stationsarbete på gården. Medan en pedagog kommer att ha aktiviteter med en egen liten grupp där alla barn får möjlighet till att utforska i lugn och ro.
Varje pedagog har en egen grupp för att kunna följa det förändrade kunnandet hos varje barn.  

Efterarbete:

Aktiviteterna ska dokumenteras genom barnens enskilda lärloggar och den gemensamma bloggen. Vi ska även skapa bilddokumentationer riktat till barnen som ska finnas i barnens höjd på avdelningen. Detta för barnen ska få se vad de varit med om och reflektera över detta. Detta kräver att vi är närvarande pedagoger som sätter ord på vad barnen ser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: