Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2016-08-24 19:19 i Tiundaskolan Uppsala
Vi undersöker hur Sverige har organiserat sitt demokratiska sätt att styra landet.
Grundskola 8 Samhällskunskap

Arbetsområdet handlar om makt och demokrati, hur Sverige styrs, politiska partier, regering och riksdag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Vad

Du skall kunna redogöra för vad demokrati är och vilka konsekvenser det får för människor som lever i ett demokratiskt land.

Du kall kunna redogöra för hur Sverige styrs. Hur Sverige är organiserat som ett demokratiskt land.

Hur

Bedömningen sker genom:

 • Att du under lektionstid visar att du kan resonera kring de ord och begrepp vi tar upp.
 • Att du muntligt kan redogöra för de frågor vi diskuterar och tar upp under lektionen.
 • Att du på läxförhören kan förklara de uppgifter du fått och att du då använder de ord och begrepp som ingår i avsnittet.
 • Genom ett prov där du får resonera och reflektera om frågor om demokrati och hur Sverige styrs.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsgång

 1. Klassgenomgång av centrala delar - demokrati/diktatur, ideologier, regering och riksdag
 2. Film - som förtydligar centrala delar
 3. Centrala begrepp - enskilt arbetet med begrepp, beskriva och förklara för arbetsområdet viktiga begrepp.
 4. Par- och gruppuppgifter- genom diskussioner kunna dra egna slutsatser.
 5. Prov - skriftligt prov som avslutning på arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Uppgifter

 • Arbetsmaterial

Matriser

Sh
Matris Samhällskunskap åk 7-9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: