Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd

Skapad 2016-08-24 19:34 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 5
Välkommen till träslöjd ht-16.

Innehåll

Trä & Metallslöjd Pedagogisk plan Åk 5 Axonaskolan

Att slöjda är en skapande verksamhet som bygger på långa hantverkstraditioner. Slöjden ger dig en chans att knyta samman praktiskt arbete med tillämpning av kunskaper från många andra skolämnen. Den rustar dig också för framtiden genom att ge dig kunskaper i hur du vårdar och tar hand om, kanske till och med reparerar dina saker i hemmet. Den här terminen som är din tredje i trä och metallslöjd kommer du att få bygga vidare på det du lärde dig i åk 4. Du kommer att få lära dig några nya verktyg och tekniker för att kunna tillverka ännu bättre saker.

Du kommer att få förutsättning för att utveckla din förmåga att;

  • arbeta med trä och metall samt att förstå deras egenheter och vilka verktyg som är anpassade till dessa. Samt några nya tekniker för att arbeta med trä.
  • kunna bestämma dig för ett bra sätt att jobba beroende på vad du tänkt tillverka samt hur ditt val påverkar miljön.
  • uttrycka dig med de begrepp som används inom slöjden.
  • förstå hur du kan arbeta med dina saker så att de inte bara blir praktiska utan också fina att titta på.
  • se praktisk tillämpning av saker som du lärt dig i andra ämnen som exempelvis matematik och naturorientering.

Det här ska vi arbeta med

Det vi ska arbeta med har vi delat in i några områden som du kan se här nedan. Vi kommer att arbeta parallellt med dessa rubriker och kombinera några av dem vid varje tillfälle som vi träffas.

Material, verktyg och tekniker.

Vi kommer att arbeta med olika material av trä både bearbetat och i naturlig form. Du kommer att få lära dig hur man skiljer material åt och när man bäst använder de olika materialen. Ibland kan det vara en fördel att kombinera olika material för att få bästa resultat vilket är något vi ska jobba med denna termin.

Du kommer att få lära dig hur du på ett säkert sätt använder pelarborrmaskin, stämjärn och skjölpjärn. För att underlätta och förbättra ditt arbete kommer du att få lära dig använda olika redskap för mätning som linjal, vinkelhake, gradskiva och skjutmått. Denna termin kommer vi att lära oss nya tekniker för att bearbeta material genom urholka och sammanfoga olika material.

Slöjdens sätt att arbete

Inom slöjden börjar ditt arbete oftast med en ide om något du skulle vilja tillverka. Vi kommer att arbeta vidare med dina ideer och göra en planering. Din plan kommer du att få skriva ner och komplettera med en måttsatt ritning som har lite större noggrannhet än de skisser du tidigare gjort. Vi kommer att träna olika metoder för att överföra plan till genomförande som innebär arbete med olika mättekniker. När du tillverkat ditt föremål så kommer du att få jämföra det med din plan och ge förslag på eventuella förbättringar. Denna terminen kommer du att jobba vidare med att självständigt planera vad du vill arbeta med och det är då viktigt hur du väljer, och motiverar ditt val av material samt hur du sammanfogar olika delar till en helhet.

Inspiration och dekoration ”BLING”.

Ett bra sätt att få idéer som man kan jobba vidare med är att utgå ifrån berättelser som man gillar eller något behov som man har. Vi kommer att använda oss av berättelser, spel och annat från din vardag som inspiration för att utveckla våra saker i slöjden. För att det ska bli precis så som du vill att det ska vara så kommer du att få lära dig hur du jobbar med att sätta ”bling” som en fin yta och en färg du gillar på dina saker. Vi kommer också att diskuterar vad dina val beror på och varför du vill att de ska se ut på ett visst sätt. Olika föremål och deras utseende präglas ofta av ett område eller en grupp, detta kommer vi att undersöka lite närmare.

Slöjden till vardags

Slöjd är mycket gammalt och slöjdade saker finns överallt omkring oss. Det kan vara saker som du kanske bara använder någon gång om året eller sådant som du använder dagligen. Vi kommer att göra lite detektivarbete för att upptäcka slöjden runt omkring oss. Saker som tillverkas utgår ofta ifrån de material som man har tillgång till och därför kommer vi att lära oss lite mer om svenska träslag och hur de används inom trähantverk. Vi kommer också att se hur vi kan använda det som vi normalt sätt kastar för att skapa nya saker. Kanske har du något som du vill ta med och reparera.

Så här kommer vi att arbeta;

Vi kommer att fortsätt med att lära oss hur vi på ett säkert sätt kan använda de olika verktygen. De flesta lektionstillfällena kommer att inledas med en kort genomgång av något från rubrikerna ovan. En stor del av arbetet kommer att bestå av enskilt arbete för att träna på att använda material och verktyg i slöjdsalen men vi kommer också att arbeta i par för att hjälpa varandra med en del moment. Tillsammans i klassen kommer vi att hjälpas åt med inspiration och lösningar på hur du kan lyckas med din plan.

Bedömning

Tillsammans kommer vi att hjälpas åt att bedöma arbetet efter varje lektion för att kunna se vad vi gemensamt kan göra för att komma vidare.

Vissa moment kommer att innebära att du får visa (ett litet test) att du klarar av att använda ett verktyg innan du på egen hand får jobba med det.

En stor del av arbetet inom slöjden bygger på din egen ide och plan, den känner du bäst till själv. Därför kommer du att få bedöma ditt eget arbete utifrån den plan som du själv gjort.

Sammanfattningsvis kommer ditt arbete att bedömas av läraren utifrån en bedömningsmatris som

Bedömningsmatris

1 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

2 Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. .

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

3 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

4 Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Uppgifter

  • Inlämning plan träslöjd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: