Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, orsaker och konsekvenser. ht 2016

Skapad 2016-08-24 20:29 i Västra skolan Falun
Blocket avhandlar första världskriget samt bakomliggande faktorer som nationalism, imperialism och tekniska framsteg under 1800- talet
Grundskola 7 – 9 Historia

Genom att studera nationalism, imperialism och första världskriget ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Innehåll

Syfte

Genom att studera första världskriget och dess bakomliggande faktorer ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av händelser, personer, idéströmningar och utvecklingslinjer. Som elev ska du ska även skaffa dig förståelse för hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Det första världskriget, dess orsak och följder.
 • Ryska revolutionens orsaker och konsekvenser
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktaturer och motstånd mot detta.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att  diskutera och samtala om orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Eleverna kommer att läsa i historieboken, göra instuderingsfrågor samt se på film och ta del av lärarledda genomgångar.

Bedömningen kommer att ske genom aktivt deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid samt ett skriftligt prov på arbetsområdet.

Matriser

Hi
Första världskriget, orsaker och konsekvenser

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har grundläggande kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har goda kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har mycket goda kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget. .
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget.
Kunskap om utvecklingslinjer
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och kan göra enkla jämförelser mellan olika tids-perioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla men korrekta jämförelser till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för betyget D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: