Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året oland

Skapad 2016-08-24 20:55 i Olandsskolan Östhammar
Vi kommer att prata om året och hur det är uppdelat i månader, veckor och dagar. Vi kommer även att observera vad som händer i naturen under de olika årstiderna med fokus på vintern.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vad kan vi om årstiderna? Vilka är de och vad händer i naturen då?

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att samtala mycket om vad vi redan vet om t ex året, årstiderna och månaderna
 • Vi kommer att studera förändringar i naturen
 • Vi kommer att läsa och skriva om djuren på hösten, vinter, vår och sommar
 • Vi kommer att lära oss de engelska orden som har att göra med året
 • Vi kommer att sjunga sånger om årstiderna
 • Vi kommer att göra bilder på olika sätt

 

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att aktivt delta i undervisningen genom att lyssna och samtala bl a berätta om naturens förändringar under årstiderna.
 • Din förmåga att kunna berätta om dina kunskaper om året, månader, veckor och dagar.
 • Din förmåga att berätta och förklara vad som händer i naturen under ett år med T.ex djur och träd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema årstider vårterminen 2013 åk 1-2

Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
 • Ma   3
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska veta att året har fyra årstider och du ska förstå att det handlar om jordens och solens rörelser.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att året har fyra årstider.
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag vet att året har fyra årstider och jag kan koppla dessa till månaderna.
Du ska kunna berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
 • NO   3
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid några årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid de olika årstiderna.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider och varför.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
 • Ma   3
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.
Du ska veta hur djuren klarar vintern
Jag kan med stöd berätta hur något djur gör för att klara vintern
Jag kan berätta något sätt hur djuren klarar vintern
Jag kan berätta flera olika sätt som djuren klarar vintern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: