Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 7 ”Livets samspel”

Skapad 2016-08-24 22:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
Liv finns i många olika former och skillnaden är inte alltid lika stor som vi tror. Du har förmodligen mer gemensamt med en champinjon än vad du själv tror.

Innehåll

Centralt innehåll:

 Vad är liv

 • Djurcell och växtcell
 • Fotosyntes och cellandning
 • Art, släkte, familj
 • Biologisk mångfald
 • Ekologi och näringskedja

Syfte

Under detta arbetsområde ges du i första hand möjlighet att:

 • Fördjupa dina kunskaper om olika livformer, cellers fotosyntes och cellandning, samt samspelet mellan olika former av liv.
 • Använda nya biologiska begrepp som t.ex. cell, fotosyntes, cellandning, mångfald, näringskedja.
 • Utveckla din förmåga att planera, genomföra och dokumentera en naturvetenskaplig undersökning

 

Genomförande

Vi inleder arbetsområdet med att diskutera vad liv är? Samtidigt undersöker vi våra förkunskaper inom arbetsområdet.

 

Du kommer att få ta del av genomgångar och filmer kring det centrala innehållet. Du kommer att få genomföra experiment/fältstudie och träna på att dokumentera en undersökning.

  

Vi avslutar arbetsområdet med en kunskapsredovisning, torsdagen den 6/10, där du ges möjlighet att visa dina kunskaper inom arbetsområdet. Förutom det här tillfället visar du dina kunskaper under lektioner och genom att vara aktiv i diskussioner samt arbetet kring laborationer.

 

Bedömning

 

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att beskriva hur celler är uppbyggda, hur fotosyntes och cellandning fungerar och hänger ihop. Samt visa dina kunskaper om biologisk mångfald och ekologi.

 

Jag kommer också att titta på din förmåga att använda dig av biologiska begrepp samt din förmåga att planera, genomföra och dokumentera en laboration/fältstudie.

 

*****************************************************************************

 

Uppgifter

 • Veckoplanering

 • Vad behöver ett frö?

 • Vad behöver ett frö?

 • Veckoplanering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: