Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsläger Läsning

Skapad 2016-08-24 23:14 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Intensiv-träning för år 2-elever direkt på hösten. Programmet erbjuds elever som ännu inte är klara med avkodning och fonetisk medvetenhet kring alla bokstäverna. Vi startar med hålljuden och vissa vokaler för att successivt utöka med konsonantmöten och explosiver. Programmet är upplagt i 20 steg med mål att automatisera avkodningen.
Grundskola 1 – 2 Svenska
Det är dags att befästa läsningen. Det sker nu i ett intensivt träningsläger under sju veckor. En liten stund varje dag, 10-20 minuter, tränar du avkodning med pedagog för att höja förmågan att tillgodogöra dig undervisningens olika variationer. Nu kör vi!

Innehåll

Under fem veckor har vi avsatt tid för specialpedagog att möta eleven varje dag en kort stund. Vi kommer att repetera alfabetets alla bokstäver i olika grupperingar, öva förståelsen för läsljuden och därefter fortsätta att bygga på med fler och fler efter hand. När avkodningen är automatiserad kan eleven koncentrera sig mer på förståelsen än på lästekniken och läsflytet utvecklas. Under den här femveckorsperioden sker daglig träning. För-test och efter-test görs för att utvärdera resultaten av insatsen.

Uppgifter

  • Steg 1-20 läsinlärning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    Sv  1-3
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
    Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: