Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2016-08-25 08:01 i Apalbyskolan Västerås Stad
Denna LPP kommer du att arbeta med under hela läsåret. I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner. Nu ska vi lära oss mer om detta!

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna återge några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att få titta på filmer och läsa faktatexter 
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Du kommer att dokumentera ditt arbete i bild och text.
 • Du kommer att följa en naturruta och se förändringarna där under olika årstider. 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: