Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Clown

Skapad 2016-08-25 08:06 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 2 Svenska
Eleverna arbetar i varje kapitel med delarna: - Ordkunskap - känslor, analogier, homonymer mm - Språklära - vokaler, substantiv, ng-ljud mm - Skrivning - En rolig rast, Fakta om ett djur, I simhallen mm Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift. Varje kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare. Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare. Arbetet med Språkskrinet bygger på gemensamma genomgångar.

Innehåll

Koppling till LGR11
Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning.
Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: