Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp med boken Varg nosar och jagar

Skapad 2016-08-25 08:38 i Morgongåva skola F-6 Heby
Jobba i halvklass med samma bok, Ulf Nilssons Varg nosar och jagar.
Grundskola 6 Svenska

Du kommer att få läsa en bok som heter "Varg nosar och jagar" skriven av Ulf Nilsson.

Innehåll

1. Varg nosar och jagar

När vi ses på torsdagar kommer du att arbeta med att utveckla din läsförmåga och läsförståelse i en liten grupp och i helklass med en pedagog. Tillsammans läser vi den skönlitterära boken "Varg nosar och jagar" .

Boken beskriver entreprenörskap, kopplingen arbete - lön, arbetet på en tidning mm. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka ordförrådet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter, att reflektera och sätta ord på dina tankar samt diskutera och förstå vad som är underförstått i texten. Du kommer även att utveckla ditt ordförråd och muntligt berätta och förklara dina tankar om det du läst.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande arbetsformer: - mindre läsgrupper - boksamtal.

Fokus ligger på nedanstående kunskapskrav, Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

4. Arbetssätt

Vi kommer att läsa boken på följande sätt:

 • Egen tyst läsning
 • Högläsning i liten grupp
 • Lyssna till uppläsning av texten via dator/cd eller av läraren

Vi kommer att samtala om texterna i gruppen.

Vi kommer att arbeta med ords betydelse på olika sätt och därmed öka ordförrådet.

Vi kommer också att prata om författaren som skrivit boken vi läser.

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå olika texter
 • redogöra för innehållet i texten som lästs
 • läsa mellan raderna
 • uttrycka åsikter
 • delta i gemensamma i diskussioner i den lilla gruppen och lyssna på andra

Så här kommer vi att bedöma:

 • du får läsa olika texter högt i liten grupp för elever och lärare
 • du får muntligt och skriftligt svara på frågor om innehållet i texter
 • du får skriva en bokrecension
 • din lärare observerar i vilken utsträckning du uttrycker åsikter, känslor och hur du deltar i samtal och lyssnar på andra
 • du får reflektera över din läsförmåga i en läsmatris


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: