Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur.

Skapad 2016-08-25 08:52 i Marnässkolan Ludvika
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om djur och växter, hur de sorteras och artbestäms. Vi ska lära oss om fotosyntesen, ekosystem, näringsvävar och näringskedjor.
Grundskola 4 Biologi
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om djur och växter, hur de sorteras och artbestäms. Vi ska lära oss om fotosyntesen, ekosystem, näringsvävar och näringskedjor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss om fotosyntesen och hur allt i naturen hänger ihop. Vi kommer att träna på att artbestämma vanliga djur och växter samt att sortera in dem i grupper ( däggdjur, kräldjur, insekter, spindlar, fåglar, fiskar, groddjur, växtätare, rovdjur, blommor, svampar, lövträd, barrträd). Vi kommer också att lära oss om vad som är typiskt för dessa grupper.

Vi kommer att lära oss om fotosyntesen, ekosystem, näringsvävar och näringskedjor. 

Vi kommer att lära oss de vanligaste djuren och växterna i Sverige.

Detta för att förstå hur allt i naturen hänger ihop och för att vara bekant med de olika arter som finns i vår närmiljö.

Vi ska lära oss hur man utför fältstudier och hur man  för dokumentation.

Hur ska vi lära oss detta?

Detta kommer vi att lära oss genom att träna på att sortera arter i grupper, att se på film, att läsa om djur och natur, skriva texter samt att göra fältstudier utomhus i skog och mark.

Vad som kommer att bedömas:

Eleverna kommer att bedömas på sin förmåga redogöra för fotosyntesen, kretslopp, näringsvävar, näringskedjor. De ska också kunna artbestämma de vanligaste växterna och djuren i Sverige samt kunna förklara vad som kännetecknar däggdjur, kräldjur, insekter, spindlar, fåglar, fiskar, groddjur, växtätare, rovdjur, blommor, svampar, lövträd, barrträd.

Hur du får visa vad du kan:

Genom texter och läxförhör, att de muntligt berättar, genom löpande skriftliga uppgifter samt genom laborationer och dokumentation av dessa. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - målen att nå i år 4 och 5

Når målen i är 6
På väg mot vidare mål
Har nått målen
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ...anpassning till sammanhanget.
god
relativt god
viss

Undersökningar

Når målen i är 6
På väg mot vidare mål
Har nått målen
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även ...går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det
formulera enkla frågeställningar och planerignar som det efter någon bearbetning
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det
I arbetet använder du utrustning på ett säkert...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...samt ...kan förbättra undersökningen.
ger förslag som
ger förslag som efter någon bearbetning
bidrar till att ge förslag som
Dessutom gör du ...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
väutveckladee
utvecklade
enkla

Förståelse

Når målen i är 6
På väg mot vidare mål
Har nått målen
Du har...kunskaper om biologiska sammanhang...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...användning av biologins begrepp.
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
ge exempel på och beskriva dessa med viss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: