Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veronika und die Liebe

Skapad 2016-08-25 09:17 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Die folgenden Wochen werden wir zusammen die Kurzgeschichte “Veronika und die Liebe” lesen. Beim Lesen entwickelst du deinen Wortschatz, deine Phantasie und hoffentlich bekommst du neue Ideeen und siehst Dinge in einem anderen Licht! Gleichzeitig entwickelst du deine Kenntnisse der deutschen Sprache!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Lärarens mål med kursen

Efter genomgången kurs har du:

- utökat ditt ordförråd.
- tränat och fördjupat din läsförståelse.
- tränat och fördjupat din förmåga att skapa språk i både tal och skrift.
- blivit säkrare på att skriva längre och mer korrekta meningar. 

Bedömning

Vad?

Din förmåga att förstå samt skapa språk / uttrycka dig i både tal och skrift med hjälp av ord/ uttryck och grammatik som du lärt dig under arbetets gång.

Hur?

Genom skriftliga läxförhör samt genom en sammanfattning av novellen där du återger novellens innehåll.

Vi kommer även att prata om och diskutera vänskap.

Matriser

M2
Bedömningsmatris mspr- Veronika und die Liebe

Grundmatris årskurs 8 moderna språk

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att enkelt redogöra för innehållet i novellen
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att redogöra för innehållet i novellen
Du visar god förståelse genom att med klart sammanhang och detaljer redogöra för innehållet i novellen
skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammati ska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammati ska strukturer och det blir oftast rätt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal, följer uttalsregler och tänker på att variera röstläge och tal- hastighet.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformuleringar).
Du använder strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Samtala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i enkla samtal och ställer samt svarar på någon enkel fråga.
Du deltar i samtal samt svarar på enkla frågor.
Du delltar aktivt i samtal och bidrar till att samtalet förs framåt
Ansvar
 • Gr lgr11
Du läser dina läxor. Du ger dig och dina arbetskamrater arbetsro.
Du läser dina läxor och kan det mesta. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott.
Du läser dina läxor, kan det mesta och använder din kunskap på ett bra sätt. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott. Du är ett föredöme för dina kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: