Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi ht-16 åk 7

Skapad 2016-08-25 09:19 i Gylle skola Borlänge
Världen, kartan och Klimat- och vegitationszoner.
Grundskola 7 Geografi

Pedagogisk planering:     Vår värld – en orientering           Geografi åk 7

 

Ämnets syfte

Geografiämnet syftar bland annat till att:

”utveckla kunskaper om geografiska förhållanden, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning.”

” utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

” utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster.”

Centralt innehåll

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om                                    

           geografi.

Upplägg:

Lärarledda genomgångar varvas med eget arbete. Vi kommer att använda läroboken en del, men du kommer också att göra egna anteckningar och skisser under lektionerna. Du kommer att få instuderingsfrågor som hjälper dig att läsa in materialet. Ett par spännande filmer skall vi också se. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där du får visa vad du lärt dig.

Material/Innehåll:

Läroboken SOL 4000 Geografi 7, sid 6-11, 18-27, 102-113

Lärarens genomgångar

Instuderingsfrågor uppdelade i E, C och A-frågor

Fördjupningsuppgifter

Film

Tidsplanering

 

 

 

 

 

 

 

v.34

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering

Presentation av mig

själv och klassen.

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra klass?

SO-ämnena

Betygssystemet

Demokrati i klassrummet

Genomgång av kartbokens uppbyggnad.

 

Anteckningar

 

Kartövningar

 

v. 35

 

 

 

Genomgång av sidorna 6-9 i

läroboken.

 

Kartövningar

Genomgång av gradnätet s10-11.

Övningar

 

Eget arbete -

Instuderingsfrågor

Diskussion kring

Solsystem, planeter, bestigning av Mount Everest,

Gradnätets betydelse.

 

Eget arbete

Genomgång av instuderingsfrågor.

Repetition

Läxa

s. 6-11+

anteckningarna

om kartbokens uppbyggnad.

 

 

Nyheter

 

 

v. 36

 

 

Olika klimatområden  

Viktiga begrepp:

växtlighet

väder

klimat

tropisk zon

subtropisk zon

tempererad zon polarzon

regnskog

ekosystem

kustklimat

fastlandsklimat

medelhavsklimat

Lärargenomgång av sidorna 18-27

 

 

 

 

Eget arbete

instuderingsfrågor

 

 

 

 

Läxa

s. 18-27

Instuderingsfrågor

klara.

Läs på anteck-

ningarna om de

viktiga begreppen.

 

Nyheter

 

 

 

 

v.37

 

 

 

Lärargenomgång av jordens inre krafter. s. 102-108

Film: Plattornas rörelser

Lärargenomgång

s. 102-108

Film: Jordbävningar

 

Eget arbete

 

 

 

Läxa

s. 102-108

 

Nyheter

 

 

v. 38

 

 

Film: Vulkaner

Diskussion

 

 

 

Lärargenomgång

s. 109-113

 

 

 

Eget arbete

 

 

 

Prov

s. 102-113

 

 

 

Innehåll

Bedömning

Matriser

Ge

E
C
A
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Analysförmågan
orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Du för utvecklade och till ganska väl underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Analysförmåga
orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du beskriver få orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver flera orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver många orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Begreppslig förmåga
Användning av viktiga ord/begrepp som plattektonik, erosion, vittring, växthuseffekt klimatzoner, vegetationszoner.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du använder dig av få viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Du använder dig av flera viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Du använder dig av många viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Förmåga att hantera information
söka, samla, sortera, kritiskt granska information, använda kartor och diagram från ex: Globalis, världskoll, google earth
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Du kan på ett i ganska väl fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Förmåga att hantera information
söka, samla, sortera, kritiskt granska information, använda kartor och diagram från ex: Globalis, världskoll, google earth
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med enkla och till viss del underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan med utvecklade och med ganska väl underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: