Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera din kompis - 2016!

Skapad 2016-08-25 09:25 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 6 – 8 Svenska
Skriv en presentation och berätta om din kompis! Presentationen får du sedan redovisa för några av dina kamrater.

Innehåll

 Syfte:

Du ska få träna dig i:


-att använda strategier för att skriva olika typer av texter.

-att skapa en text där ord och bild samspelar.

-att bearbeta egna texter.

-att ge och ta emot respons på texter.

-att använda dig av språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

-att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

-att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

-att göra en beskrivande text.

Bedömning

  • Vad kommer att bedömas?
    Din förmåga att formulera dig och uttrycka dig i skrift


  • Hur kommer bedömningen att gå till?
  • Du kommer att få skriva en presentation som du får respons på och får möjlighet att bearbeta. Bearbetningen bedöms med utgångspunkt från matrisen nedan

 

 

Matriser

Sv
Presentera dig själv!

E
C
A
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din presentation är begriplig. Du beskriver enkelt med en röd tråd.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din presentation framgår tydligare. Du försöker utveckla dina beskrivningar och din röda tråd är tydlig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och handlingen i din presentation är tydlig. Du gör utförliga beskrivningar och presentationen har en välutvecklad handling
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en genomtänkt inledning och avslutning
Texten är mycket välplanerad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Du varierar ditt ordval och använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar och varierar din meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande och varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken för det mesta
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: