Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Sh / sv : Demokrati och diktatur / Parti och ideologi

Skapad 2016-08-25 09:27 i Dalskolan Tyresö
Följer upplägget i SOS och Arena
Grundskola 9 Svenska SO (år 1-3) Samhällskunskap Svenska som andraspråk

Under denna termin kommer vi arbeta med ämnesområdena Demokrati och diktatur samt Parti och ideologier. Vi kommer att jämföra begreppen demokrati och diktatur samt diskutera de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna. Vi kommer även diskutera termen politik och de olika ideologierna som står till grund Sveriges politiska partier.

Innehåll

Demokrati och diktatur

Vi kommer i detta avsnitt läsa sidorna 111-129 i SOS Samhällskunskap. Vi kommer att svara på frågor samt diskutera frågorna i anknytning till texten. 

Parti och ideologi

Vi kommer i detta avsnitt läsa sidorna 130-149 i SOS Samhällskunskap. Vi kommer att svara på frågor samt diskutera frågorna i anknytning till texten. Vi kommer även titta på film om Sveriges grundlagar samt Sveriges olika partier. 

Du ska kunna:


  • veta vad begreppen demokrati respektive diktatur innebär samt de grundläggande rättigheterna som ingår i en demokrati och hur dessa skiljer sig i en demokrati (s. 114-115 och 128).

  • redogöra för olika slags diktaturer (s. 117).

  • veta vad som menas med direkt demokrati respektive representativ demokrati samt öppen och sluten omröstning) (s.112-113).

  • redogöra för några av de mänskliga rättigheterna (s. 119-120).

  • veta vad som menas med opinion och hur man som individ kan påverka samhället (s. 122-123).

  • berätta vad en folkrörelse är och ge exempel på en intresseorganisation (124-126).

  • redogöra Sveriges grundlagar (s.134-136).

  • förklara ordet ideologi och berätta vad liberalism, konservatism och socialism innebär (s. 137-144).

  • berätta om Sveriges största partier och huvuddragen i deras politik (s. 145-148)

Matriser

Sv Sh SO SvA
Tyresö Samhällskunskap år 7-9 (Ny med F-kolumn ht-12)

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Individer och gemenskap
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Rättigheter och rättskipning
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällsresurser och fördelning
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensam beslutsfattande.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Rättigheter och rättskipning
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: