Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2016-08-25 10:19 i Nygårdskolan Borlänge
Inom detta område ska du få lära dig om kroppens organ och om hur de samarbetar med varandra. Du läser om din hälsa och om vissa sjukdomar.
Grundskola 6 Biologi

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Efter arbetsområdet ska du kunna:

- namnge och placera ut kroppens organ.

- redogöra för organens funktion och hur de samverkar med varandra.

- förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan.

- namnge och beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Arbetssätt / Undervisning

Du utvecklar dina förmågor genom:

- genomgångar

- diskussioner i helklass och grupp

- filmer

- övningar enskilt och tillsammans med andra

Bedömning / Dokumentation

Vad ska bedömas?

- din förmåga att namnge och placera ut kroppens organ

- din förmåga att redogöra för organens funktion och hur de samverkar med varandra

- din förmåga att förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan

- din förmåga att namnge några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna.
Under arbetet får du olika delprov som sedan ligger till grund för en samlad slutbedömning.
Slutbedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Kroppens organ (celler, hud, skelett, leder och muskler)

Når ej kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organens namn, placering och utseende
Har inte grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan inte namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Organens funktion
Har inte grundläggande kunskaper om organens funktion (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan inte ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Kroppens organ (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar)

Når ej kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organens namn, placering och utseende
Har inte grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan inte namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Organens funktion
Har inte grundläggande kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan inte ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Har mycket goda kunskaper om organens funktioner (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Hälsovanor

Når ej kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa-kost-motion
Har inte grundläggande kunskaper och kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan inte i sin helhet ge något exempel på och enkelt beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsan.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet ge något exempel på och enkelt beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsan.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: