👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarslöjd åk:7

Skapad 2016-08-25 11:03 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Slöjd
Eleverna skall tillverka en krok av metalltåd (luffarsöjd), enligt instruktion från genomgång. Detta fungerar som en grundkurs i den valda tekniken. Det är valfritt att använda kroken i kommande projekt. Därefter får eleverna sjäva välja projekt med inspiration från böcker eller internet i tekniken luffarsIöjd. I projektet ingår följande: -Tillverka en krok enligt instruktion -Utforma en planering/skiss/ritning -Eget projekt i metalltrådsslöjd -Egen design, formgivning -Utvärdering med koppling mellan luffarslöjd och kultur samt tradition

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Utvecklade former av hantverkstekniker
  • Följa arbetsbeskrivningar
  • Undersökande av materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter
  • Dokumentation av arbetsprocessen
  • Slöjd och hantverkstraditioner
  • Egen formgivning

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske i din process från idé till färdig produkt, hur du använder verktygen och följer instruktioner och avslutas i en utvärdering av ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar

- Individuellt arbete med handledning från lärare

Matriser

Sl
Matris Slöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du har ännu inte nått målet att...
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt med PRECISION.
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.