Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-08-25 11:42 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad säger lagen? Vad tycker du?

Innehåll

Målet är att ni ska:

 • Ha kunskap om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle
 • Ha grundläggande kunskaper om rättssystemet i Sverige
 • Delta i samtal och diskussioner som handlar om lag och rätt
 • Utveckla er förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter
 • Utveckla er förmåga att resonera kring olika brott, domar och olika individers val

Så här ska vi arbeta:

 • Jobba i läroboken Utkik där vi ska läsa om lagar och regler, vad ett brott är, polisens och åklagarens jobb, hur domstolar fungerar och påföljder (straff)
 • Träna på att motivera och argumentera för och emot olika företeelser
 • Träna på att se ur olika perspektiv
 • Lära oss viktiga begrepp
 • Göra olika övningar då ni lär er vad lagen säger i olika frågor
 • Arbeta med ett påhittat brottsfall och dramatisera en rättegång i grupp
 • Skriva ett test då ni visar att ni kan använda begreppen vi har lärt oss och att ni kan resonera om olika brottssituationer som kan uppkomma, samt kan motivera och argumentera era tankar och visar att ni kan se ur olika perspektiv

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Rubrik 1

E
C
A
Du vet hur rättsväsendet fungerar i Sverige.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du förklarar hur lagar, brott mot lagen och följden av ett brott hör ihop.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du använder och förstår ord och begrepp som tillhör området.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du kan ge exempel på hur dina livsvillkor påverkar dina val att följa eller bryta lagen.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: