Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 16 Så styrs Sverige

Skapad 2016-08-25 11:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
För att bli en aktiv samhällsmedborgare krävs kunskaper om hur makten är fördelad i Sverige, hur det går till att rösta, vilka grundlagarna är...

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleverna ska i undervisningen:

 • visa kunskaper om hur Sverige styrs.
 • beskriva och förklara skriftligt och muntligt.
 • se likheter och skillnader.
 • analysera

Undervisningen

Vi varvar genomgångar med film och elevaktiva uppgifter. Eleverna får också arbeta med lärobokstexter på olika sätt. Vi följer en veckoplanering, som går att hitta på Classroom.

Bedömning

Kontinuerlig bedömning sker i klassrummet när eleverna jobbar med uppgifter och deltar muntligt vid diskussioner/genomgångar. En slutlig bedömning sker också med ett prov (muntligt eller skriftligt) under vecka 38.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ht 16 Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: