Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 8 Unit 1 All you need is love

Skapad 2016-08-25 11:54 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån textboken Spotlight 8. Vi kommer jobba med text A, B och cool reads. Vi kommer även att se en film som berör temat. Vi kommer också att jobba med oregelbundna verb i de olika tempusformerna.
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna;

 • Hur en personlig insändare ser ut och vad den kan användas till
 • Kunna samtala kring ämnet kärlek på ett enkelt och begripligt sätt
 • Skriva en recension av en film där du använder dig av orden som du lärt dig
 • Kunna böja oregelbundna verb i dess olika tempusformer

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Undervisning

Vi kommer att jobba med temat kärlek och relationer . Detta kommer vi att göra genom att läsa texter i ämnet ( Tb s. 6-27), göra uppgifter  (Öb s. 6-25) och genomföra diskussioner. Vi kommer också att lyssna på och läsa om vad olika personer med erfarenhet av ett diskriminerande samhälle har att säga samt se film.

I de bedömningsgrundande uppgifterna ingår bl.a. en skriftlig uppgift. Andra bedömningar kommer att vara läs- och hörförståelse samt muntliga uppgifter.

Vi kommer även att jobba med verb.

 

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du hör och läser
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur du använder språket tillsammans med andra och kopplar till dina egna kunskaper, känslor och erfarenheter vid diskussioner

Matriser

En
Skriftligt omdöme i Engelska

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Tala
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande med begripligt uttal.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat och relativt sammanhängande med visst flyt och relativt gott uttal.
Eleven formulerar sig relativt varierat och med tydligt och sammanhängande flyt samt gott uttal.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat och relativt sammanhängande med visst flyt. Viss anpassning till syfte, mottagare och situation görs. Eleven väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: