Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelltema 9d

Skapad 2016-08-25 12:12 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna får lära sig formatet för en novell, samt träna på att själva skriva en.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Under kommande veckor kommer ni att få lära er hur en novell är uppbyggd. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, läsa noveller samt skriva egna.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

Ni kommer att få tilldela er kunskaper på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Läsa och analysera noveller - delta i diskussioner
 • få kunskap om hur man skriver en novell

 

Skriva novell

När ni har fått lära er hur en novell är uppbyggd kommer ni att få planera och skriva egna noveller. Arbetet kommer att ske enligt följande schema:

Vecka 34-35

 • Introduktion av temat
 • gemensam novelläsning (Revanschen)
 • Gemensam novelläsning (Att döda ett barn)

Vecka 36

 • gemensam novelläsning (Pälsen)
 • Vad är en novell? - genomgång
 • Skrivförberedelser, till exempel tankekarta,
 • Påbörja skrivande

Vecka 37

 • gemensam novelläsning (Ett halvt ark papper)
 • Fortsatt skrivande, genomgång av skrivregler.
 • Blir novellen en novell? Hur efterföljs uppbyggnad respektive skrivregler?

Vecka 38-39

 • Bearbeta novellen, skriv klart

Vecka 40

 • Övning inför NP (läsförståelse)

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma:

 • Form och uppbyggnad: hur väl din text stämmer in på formatet 'novell'
 • Skrivregler, såsom interpunktion, stavning och styckeindelning
 • Uppbyggnad: logiskt händelseförlopp respektive stilfigurer, såsom parallellhandlingar, tillbakablickar, inre monolog et cetera.

Novellanalys

Studera även följande frågor till varje novell.

 • Vad vill författaren säga med novellen? Sammanfatta kort temat eller den centrala poängen.
 • Vilket är viktigast i novellen: handlingen, personerna eller själva problemet?
 • Markera något parti du tycker är riktigt bra, ett guldkorn! Försök också förklara varför det är så bra.
 • I en novell kan inte allt finnas med. Vissa ögonblick måste förstoras medan andra saker utelämnas eller behandlas kortfattat. Vilka händelser är utelämnade i novellen?
 • Hur slutar novellen? Klipps berättelsen av så att läsaren får fortsätta att fundera eller har den ett tydligt slut med en sammanfattning eller poäng. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9 Lgr 11

1
2
3
4
Skriva
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven behöver träna på att skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt .
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Läsa
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: