👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ekologi

Skapad 2016-08-25 12:40 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Planering vetenskaplighet och uppstart ekologi

Innehåll

Planering Nk-1b Uppstart och Ekologi

 

 

v 34          Introduktion + vetenskaplighet + artikel ut                                                                                                  

 

v 35          Tis            Göra klart + Redovisning av artikeln                                                                                         

                 Tor           Redovisningar + Ekologi föreläsning (Fotosyntesen)                                                                        

 

v 36          Tis            Naturstig Galgberget 8.20 samling Hallandsgården

                 Tor            Föreläsning (Cellen - Växtcell & Djurcell)

 

v 37          Tis            Labb del 1 - Fotosyntesen + föreläsning (avslutning cellen + näringsväv, näringspyramid)  

                 Tor           Fortsättning ekologi föreläsning (Giftanrikning) + Labb del 2   (Vik Thomas Göransson)

 

v38           Tis           Föreläsning - Ekossystemtjänster + Film

                 Tor          Rep

v 39          Tis           Stureloppet

                 Tors         Prov

 

OBS1  Inför prov se "Kursmål kap 1,2,4" under bloggen

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 1 - Vetenskap o ovetenskap

 • Laboration - Fotosyntes

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E