Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 9 kap 1: Stora och små tal

Skapad 2016-08-25 12:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för delar av taluppfattningsområdet i matematik på Liljeborgsskolan i Trelleborg med utgångspunkt i Lgr 11.
Grundskola 9 Matematik

I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området taluppfattning. Det kommer bl.a. att handla om decimaltal, negativa tal, potenser, prefix och kvadratrötter

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området taluppfattning. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du kunna:
* förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal.
* kunna skriva och göra beräkningar med tal i potensform
* kunna använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter.
* kunna använda några prefix för stora och små tal.

Undervisningen

Under arbetet med kapitel 1 så kommer du att repetera en del moment och även bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är talsystemets uppbyggnad, negativa tal samt att skriva tal i potensform. Nya begrepp är prefix samt kvadrattal, kvadratrötter och "kvadratroten ur".
Du kommer att repetera mekanisk huvudräkning och även att räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta begrepp och nya.

Du att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass.

Området avslutas med skriftligt prov.

 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas

detta förtydligas med matrisen här under.

Matriser

Ma
Matematik: Stora och små tal åk9


Ma
Matematik åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Aritmetik
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: