Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2016-08-25 12:51 i Frösåkersskolan Östhammar
Ett arbetsområde om medietexter Vi börjar med en historisk tillbakablick. När började tidningar komma i bruk? Vilka läste dessa tidningar? Varför började man ge ut tidningar? Vi arbetar med digilär och med NE.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du omges hela tiden av medier. Tv, tidningar, radio och Internet. Eftersom mycket av det du tycker och vet kommer från medier borde du ha stenkoll på hur de fungerar. Har du det? Varför finns medier? Varifrån kommer nyheterna? Vem väljer ut dem? Vad kan man lita på?

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Genomförande utifrån mål och kunskapskrav ovan:

Vilket innebär att du...

 • ska läsa Kapitlet "Medietexter" i Digilär med tillhörande övningar.
 • ska skriva tidningstexter.
 • ska göra ett skriftligt förhör på massmedieorden i din ordlista.

Tidsåtgång:

43-47

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • mediebegrepp
 • hur en tidning är uppbyggd. 
 • hur texter i tidningar varierar beroende på syfte och innehåll
 • skriva olika typer av texter med anknytning till tidningar och media.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom....

 • muntlig redovisning av artikel
 • begreppskunskap
 • att skriva tidningstexter

Bedömningen görs utifrån matrisen nedan.

Matriser

Sv
Tidningstexter och media

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textskrivande
Du skriver en text som är språkligt ensidig.
Du kan skriva en tidningstext med viss språklig variation
Du kan skriva en tidningstext med relativt god språklig variation
Du kan skriva en tidningstext med god språklig variation
Din text har ingen fungerande textbindning.
Du har en enkel textbindning
Du har en utvecklad textbindning
Du har en välutvecklad textbindning
Din text är inte anpassad till texttyp.
Du har i huvudsak en fungerande anpassning till typ av text
Du har en relativt väl fungerande anpassning till texttyp
Du har en väl fungerande anpassning till texttyp
Din text är inte anpassad till språkliga normer och strukturer.
Du har i huvudsak en fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Du har en relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Du har en väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Muntlig presentation
Strukturen på din muntliga redogörelse är bristfällig. Innehållet är magert.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll
Din muntliga redogörelse är innantilläsning.
Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Diskussioner
Du diskuterar inte och för inte diskussionen framåt.
Du kan diskutera om tidningstexter och media genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan diskutera om tidningstexter och media genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan diskutera om tidningstexter och media genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Sammanfatta
Du har inte sammanfattat artikeln så att man förstår nyheten.
Du kan sammanfatta en nyhetsartikel på enkelt sätt med viss koppling till orsakssamband.
Du kan sammanfatta en nyhetsartikel på ett utvecklat sätt med relativt god koppling till orsakssamband.
Du kan sammanfatta en nyhetsartikel på ett välutvecklat sätt med god koppling till orsakssamband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: