Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 Gracias kap 1-4

Skapad 2016-08-25 12:53 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med kap 1-4 i Gracias 8. Dessa kapitel är till stor del en repetition av olika saker vi lärt oss i år 7.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar i läseboken och övningsboken, läser och lyssnar på texter, arbetar med arbetsuppgifter och gör hörövningar.

I kapitel 1 arbetar vi med att kunna berätta om sig själv och andra, turistfraser, räkneord 1-100, -ar verb.

I kapitel 2 arbetar vi med att samtala om din dag och din fritid, -er verb och tener, veckodagar och klockan.

I kapitel 3 arbetar vi med att beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper, verbet ser, bestämd och obestämd artikel.

I kapitel 4 arbetar vi med väderuttryck, verbet ir, berätta i framtidsform (ir a + infinitiv), berätta vad du måste göra (tener que + infinitiv).

 

Visa vad du lärt dig

Mot slutet av arbetsområdet får du göra olika uppgifter som visar vad du lärt dig. Det blir både läsförståelsetest, hörförståelsetest och olika skrivövningar. Dessutom kommer du att få berätta om dig själv muntligt på spanska.  

Tidsram

Fram till jullovet.

Bedömning

se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: