Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde:Sverige

Skapad 2016-08-25 12:55 i Tjärnaängskolan Borlänge
Du ska få följa med på en fartfylld skattjakt genom Sverige- ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Du får lära dig namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer.
Grundskola 4 Kemi Geografi Biologi
Du ska få följa med på en fartfylld skattjakt genom Sverige- ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Du får lära dig namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer. Vatten är förutsättningen för att liv ska kunna existera! Vart tar vattnet vägen när det smälter? Vart tar avloppsvatten vägen? Hur kan man rena vatten? Svaren på dessa,och många andra frågor, får du också möjlighet att lära dig i arbetsområdet. Dessutom kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat.

Innehåll

Elevens mål i geografi:

-kunna söka och hantera information

-kunna göra jämförelser mellan olika områden i Sverige

-använda geografiska begrepp när du samtalar/skriver om geografi

-kunna använda kartor för att lösa olika uppgifter

-kunna namnge landskap, städer, sjöar, berg m.m.och förstå storleksskillnader

 

Arbetssätt:

- gemensamma genomgångar

- se serien Geografens testamente

- läsa faktatexter och diskutera kring dessa

- arbete individuellt och i grupp

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-söka och hantera information

-förstå och använda kartan

-beskriva lägen och förstå skillnader vad gäller storlek på t.ex. landskap,städer, sjöar och berg

-jämföra olika områden vad gäller landskapets utseende, naturresurser och befolkningsfördelning

 

 

Elevens mål i kemi och biologi:

-kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp

-känna till vattnets egenskaper

-kunna berätta varifrån vattnet i kranen kommer ifrån

-förstå vad en livscykel innebär

-kunna beskriva och förklara hur levande varelser är beroende av varandra

-kunna använda mätningar, anteckningar och diagram för att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling

 

Arbetssätt:

-gemensamma genomgångar

-resonera och diskutera i grupp

-planera och genomföra undersökningar

-läsa faktatexter

-se filmer

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-genomföra systematiska undersökningar

-använda kemins begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen

-använda biologins begrepp i dina dokumentationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föra resonemang
Du börjar se samband mellar natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver enkla samband. Ex: Sydsvenska låglandet är det bra att odla på för det finns inga berg i vägen.
Du beskriver ganska komplexa samband. Ex: Sydsvenska låglandet består av slätter skapade av inlandsisen. Jorden är därför bra till odling och dessutom är det varmt som gör att det växer bra.
Du beskriver komplexa samband. Ex: Sydsvenska låglandet har bra förutsättningar till odling tack vare jordmånen inlandsisen lämnade. Det tillsammans med ett gott klimat har gjort att många människor valt att bosätta sig där. Det ger både mat och ett milt väder.
Använda begrepp
Du börjar förstå och använda geografiska begrepp.
Du förstår och kan förklara de flesta av de geografiska begrepp som används i samtal om Sveriges geografi och använder själv några.
Du förstår och använder flertalet av de geografiska begreppen.
Du använder geografiska begrepp obehindrat i samtal om Sveriges geografi.
Använda kartan
Du börjar använda kartan som ett hjälpmedel vid undersökning av omvärlden.
Du kan använda kartan som ett hjälpmedel vid undersökning av omvärlden och för det mesta hittar du ditt svar.
Du kan använda kartan som ett hjälpmedel vid undersökning av omvärlden och du hittar ditt svar.
Du kan använda kartan som ett hjälpmedel vid undersökning av omvärlden och du hittar dina svar snabbt och lätt.
Namngeografi
Du börjar visa på kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: