Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsplanering: Lazze och Frazze flyttar in på Skattkistan

Skapad 2016-08-25 13:22 i Lackarebäcks förskola Mölndals Stad
Förskola

Innehåll

Aktivitet: 

Vi lär känna varandra i den nya gruppen. Vi får träffa Lazze (en katt) och Frazze (en råtta) som har flyttat in i ett hus i vårt samlingsrum. Lazze och Frazze kommer att följa med oss på olika aktiviteter under hela läsåret. Lazze börjar med att lära oss en sång som vi ska sjunga varje gång vi har samling. Lazze och Frazze är mycket nyfikna till naturen och vill gärna lära känna alla barnen och fröknarna på Skattkistan. 

Vi arbetar med gruppdynamiken i gruppen genom att handleda barnen när de tar kontakt med varandra. Vi pedagoger pratar med barnen om vilka barn som är på Skattkistan och vilka som är lediga. VI är noga med att benämna barnen vid namn. Vi erbjuder lekmaterial på avdelningen som främjar samlek. Vi följer varje dag en tydlig struktur.

 

Syfte:

Aktiviteten syftar till att skapa vi-känsla och en känsla av att tillhöra en grupp.  Lekmaterialen och handdockorna syftar till att fokusera leken till en gemensam aktivitet där samlek och turtagande får möjlighet att utvecklas. Den tydliga strukturen som vi bygger verksamheten kring skapar trygghet. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: