Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokemon år 6 Ht-16

Skapad 2016-08-25 13:43 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska

Nu ska du lära dig nya engelska ord och att skriva argumenterande text på engelska. Det gör du genom att läsa och skriva om Pokemons.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i engelska texter
 • Läsa och skriva engelska ord och texter
 • skriva en argumenterande text på engelska. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i en informationstext
 • formulera dig i skrift
 • att kunna förbättra din text utifrån respons

Hur

 • Utifrån dina resultat på glosförhören och de texter du skriver.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta.

Du ska:

 • tillsammans med en kamrat leta efter 20 ord från Pokemon Go
 • enskilt eller tillsammans med en kamrat översätta en informationstext om en Pokemon
 • förbättra översättningen utifrån min respons
 • enskilt skriva en argumenterande text om varför du tycker att det ska finnas ett Pokestop på ett visst ställe i Åsa
 • förbättra din text utifrån min respons.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Begrepp

Följande begrepp ska du lära dig:

 • argumentative texts
 • claim
 • point of view
 • argument
 • argue
 • letter to the press

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: