Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - sv åk 7-9

Skapad 2016-08-25 13:57 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11)

  • läsa (…) texter för olika syften

  • formulera sig och kommunicera i (…) skrift

 

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen

- kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och analysera det lästa

- kunna skriva svar på frågor till texten, så innehållet framgår

 

Arbetssätt

Genomförande

  • genomgång läsförståelse

  • läsa olika texter

  • svara på frågor till den lästa texten

 

 

Redovisning

  • skriftliga läsförståelseövningar

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att

  • förstå textens innehåll

  • koppla textens innehåll till dina erfarenheter

     

Matriser

Sv
Läsförståelse - svenska som andraspråk ål 7-9

Kunskapskrav Lgr 11
>>>
>>>
>>>
Din förmåga att förstå texten innehåll.
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Din förmåga att koppla textens innehåll till dina erfarenheter.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang (…)
enkla och till viss del
utvecklade och relativt
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: