Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva brev

Skapad 2016-08-25 14:00 i Västra skolan Falun
Nu ska du få lära dig att skriva brev. Dessutom kommer vi att arbeta med respons, både att ge och bearbeta.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig (...) i (...) skrift

- välja och använda språkliga strategier

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons

- Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

- Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

 

 

 

 

 

 

Konkretisering av mål

 

Målet med undervisningen är att du ska

 • skriva brev enligt genrens uppbyggnad

 • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten och ge respons

 • till viss del kunna använda stavningsregler, skiljetecken

 • till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

 • kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse av ord

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer få;

kunskap om skrivprocessen

skriva brev

kunskap om hur du ger och tar emot respons

samtala om skrivna texter

Redovisning

 • Brev

Bedömning

 

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • skriva berättande text med passande innehåll och språk

 • använda beskrivande språk när du skriver

 • ge respons och bearbeta dina texter efter given respons

   

Matriser

SvA
Bedömningsmatris brev

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Skriva berättade text med passande innehåll och språk
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Använda beskrivande språk när du skriver
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
enkla enkel
utvecklade relativt komplex
välutvecklade komplett
Ge respons och bearbeta dina texter efter given respons
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: