Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2016-08-25 14:14 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

Nordiska språk. Vad finns det för likhet och skillnader mellan de nordiska språken? Hur har de påverkat och hur påverkar de varandra?

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11)

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 • söka information från olika källor och värdera dessa

 Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- muntliga presentationer (…) för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planer och genomföra muntliga presentationer.

- Språkbruk i Sverige och Norden. (...) olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen

- Du ska få lära dig mer om framväxten av olika språk i Norden.

- Du ska lära dig hur de olika nordiska språken är släkt med varandra och hur de alla härstammar från ett gemensamt urspråk. Du ska lära dig att se likheter och skillnader mellan de olika nordiska språken. Du ska få svara på frågor för att tillägna dig den kunskapen.

- Vi tittar gemensamt på danska och norska kortfilmer samt lyssnar på musik med texter på de olika nordiska språken.

 

Arbetssätt

 

Genomförande

 

 • genomgång av de nordiska språken

 • diskutera och svara på frågor till de lästa texterna och de sedda filmerna

 • arbeta i grupp och konstruera en plansch.

Redovisning

 

 • diskussion och svar på de olika frågeställningarna

 • muntlig redovisning

 • strukturera och färdigställa en plansch

 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att

 • läsa och sammanfatta texters innehåll som kopplas till tidsaspekter och orsakssamband

 • att skriva olika slags texter med språklig variation och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 • välja och sovra fakta från olika källor

 • förbereda och genomför en muntlig redovisning som anpassats till syfte, mottagare och sammanhang

 • föra underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag jämfört med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Matriser

Sv
Nordiska språk

Rubrik 1

Kunskapskrav Lgr 11
>>>
>>>
>>>
Din förmåga att läsa och sammanfatta texters innehåll som kopplas till tidsaspekter och orsakssamband
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Din förmåga att skriva olika slags texter med språklig variation och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika sorters texter med språklig variation, textbindning fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Din förmåga att välja och sovra fakta från olika källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
avgränsat enkla och till viss del
relativt varierat utvecklade och relativt väl
varierat välutvecklade och väl
Din förmåga att sammanställa samlad fakta.
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
Din förmåga förbereda och genomför en muntlig redovisning som anpassats till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
välutvecklade väl god
Din förmåga att föra underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag jämfört med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
enkla och till viss del
utvecklade
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: