Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk2

Skapad 2016-08-25 14:20 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen kommer att få lära sig om big bang, dinosaurier, istiden, stenåldern, bronsålder och järnåldern.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål

• Du ska kunna ge något exempel på hur naturen har formats  under istiden.
• Du ska känna till lite om dinosaurier.
• Du ska känna till något om människans uppkomst och utveckling.

• Du ska kunna olika tidsbegrepp, kunna skilja något från olika tidsåldrar samt hur människorna levde då.
• Du ska kunna jämföra och ha åsikter (fördelar/nackdelar) stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
• Du ska förstå hur man läser av en tidslinje.
• Du ska skriva faktatexter med egna formuleringar.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Arbetets innehåll

 • Big bang
 • Dinosaurier
 • Istiden
 • Människans uppkomst och utveckling 
 • Stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska delta i genomgångar, läsa, skriva och redovisa faktatexter. Du ska delta i samtal och kunna göra jämförelser. VI ska även se på film samt titta i naturen.

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet veckorna 34-43.

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper visar du genom redovisning av text, genom att vara aktiv i samtal och kunna göra jämförelser stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: