Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-08-25 14:37 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Planering för arbetsområde Ekologi

Innehåll

Mål och språkmål

Att ha kunskaper om naturbruk och ekologisk hållbarhet och kunna använda sina kunskaper för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör detta.

Att kunna föra resonemang om människans beroende av och påverkan på naturen.

Att kunna förstå, beskriva och använda följande begrepp i tal och skrift och för att beskriva ekologiska samband och organismers liv:

systematisera, art, cell, organism, avfallsämnen, domän, pollinering, sporer, frö, kloning, fotosyntes, klorofyll, energigivare, energitagare, ryggradslösa djur, ryggradsdjur, fullständig förvandling, ofullständig förvandling, cellandning, plankton, mycel, parasiter, sporer, fruktkropp,

hållbar utveckling, ekosystemtjänster, energi, biologisk mångfald, resurser, kretslopp, naturreservat,

Arbetssätt och stöttning

- Arbete i grupp med projekt (naturplansch, ekologiska fotavtryck – hur man kan minska)

- Bearbetning av text, enskilt, i par och i grupp

- Diskussionsgrupper kring provfrågorna, vid flera tillfällen/konstellationer

- Digitala begreppskort, repetera då och då. Sambandskedjor i grupp, par och enskilt.

- Utgångspass med uppföljning

- Modeller för skrivande av olika texttyper och respons under skrivandet

- Kamratbedömning och individuell bedömning under skrivprocessen

- Matris för olika kunskapsnivåer

- Se film om att resonera och ge exempel

- Läsning i:

Utkik biologi kapitel Liv, växter, djur, svampar s.8-43, Hållbar utveckling s.76-97 Livet på land s.58-75

Bedömning

En formativ återkoppling skriftligt i mitten av arbetet, vi tittar då på matrisen vid enskilt samtal och de får 1-2 utvecklingspilar.

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Frågor till test i Ekologi:

 1. På vilka sätt påverkar vi naturen och hur använder vi den?
 2. Hur kan man göra för att använda naturen på ett hållbart sätt?
 3. Välj minst tre begrepp och skriv en sambandskedja om organismer och deras liv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi

Ekologi

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Du kan med viss hjälp kommunicera i frågor som rör naturbruk.
Du kan kommunicera i frågor som rör naturbruk.
Du kan kommunicera i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du kan kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Resonemang
Du kan med viss hjälp resonera om människans beroende av naturen.
Du kan resonera om människans beroende av naturen.
Du kan resonera om människans beroende av och påverkan på naturen.
Du kan resonera om människans beroende av och påverkan på naturen och gör kopplingar till ekologiska samband.
Begrepp
Du känner några få ord och begrepp och kan med viss hjälp använda dem för att beskriva ekologiska samband eller organismers liv.
Du känner till en del ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva ekologiska samband och organismers liv.
Du känner till flera ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva ekologiska samband och organismers liv.
Du känner till flera ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva ekologiska samband och organismers liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: