Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik åk 2

Skapad 2016-08-25 15:35 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med Mattesafari åk 2 samt kompletterar med utematematik och laborativt material.
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syfte för ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Talen upp till 100.
 • Kunna jämföra tal och talen före och efter.
 • Kunna lägga till ental, 43+2.
 • Kunna minska med ental, 45-2.
 • Ta hjälp av mönster som  4+5=9 och 24+5=29 eller 7-3=4 och 57-3=54.
 • Mer om ental och tiotal.
 • Kunna lösa textuppgifter med plus eller minus.
 • Kunna lägga ihop tal som 9+4 d.v.s. 10-talsövergångar.
 • Kunna lägga ihop tal som 17+4.
 • Kunna räkna ut tal som 13-4.
 • Kunna använda multiplikation.
 • Kunna 2:ans tabell.
 • Se om en figur är symmetrisk eller inte. 
 • Berätta räknesagor och beskriva dem med mattespråket.
 • Hela analoga klockan.
 • Udda och jämna tal, hälften, dubbelt, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
 • Mäta med linjal, enheterna cm och meter.
 • Mäta volym, enheterna dl och liter.
 • Känna till geometriska former.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Gemensamma samtal om hur man kan ta hjälp av matematiska mönster.
 • Muntliga och laborativa genomgångar
 • Färdighetsträning i matteboken (Mattesafari)
 • Mattespel
 • Utematte, då vi arbetar praktiskt med det som är aktuellt för tillfället.
 • Gemensamma räknesagor.
 • Enskilda räknesagor där tankegången redovisas antingen genom bild eller siffror.

Kunskapskrav för åk3

Den här perioden jobbar vi en bit på väg för att nå följande krav för åk3:

Bedömning

Bedömningen av din förmåga kommer att ske fortlöpande. När du arbetar med färdighetsträningen i matteboken och när vi pratar matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: