Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2016 Franska 8

Skapad 2016-08-25 15:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Cascade 3; kap.1-4
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I de fyra första kapitlen i Cascade 3 arbetar du med följande: att arbeta med ord och fraser som du känner igen från åk.7, tala om vädret, namnen på franska städer, årstidernas namn, tala om din favoritårstid och vad du gör då, teve- och filmuttryck, att prata om teveprogram och vad du tycker om dem, att prata om film och att gå på bio, lite om fransk filmkultur, oregelbundna verb som "avoir, être, faire, aller och prendre", regelbundna verb; -er, -ir och -re. Prata om mat, måltider och maträtter

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering

 

Du ska kunna
 • tala om vädret
 • namn på franska städer
 • årstidernas namn
 • tala om din favoritårstid och vad du gör då
 • uttryck för olika sporter och fritidssysselsättningar
 • teve- och filmuttryck
 • att prata om teveprogram och vad du tycker om dem
 • att prata om film och att gå på bio 
 • lite om fransk filmkultur
 • de oregelbundna verben avoir, être, aller, faire och prendre i presens
 • de regelbundna verbens böjningsmönster i presens; -er, -ir och -re
 • prata om mat, måltider  och maträtter

Bedömning

Se bedömning i matris

Undervisning/arbetssätt

 • läser anpassade texter på franska
 • tränar uttalet tillsammans i helklass, i grupp och parvis
 • skriver ord, meningar och översättningar
 • tränar in och formulerar egna meningar

Matriser

M2

Franska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Prata
Du uttalar orden som de skrivs.
Du följer vissa uttalsregler.
Du använder typiskt franska ljud och betoning.
Du har flyt i ditt tal och uttalar franska som det ska.
Läsa
Du läser och förstår enstaka ord.
Du läser och förstår mycket enkla meningar.
Du läser och förstår det mesta av det vi gått igenom. Du kan gissa enstaka ord även i svåra texter.
Du läser och förstår allt vi gått igenom. Du kan gissa samman-hanget även i svåra texter.
Skriva
Du skriver orden som de låter.
Du följer vissa stavningsregler.
Du följer de viktigaste stavningsreglerna.
Du stavar bra och kan rätta dig själv vid fel.
Lyssna
Du hör men förstår inte. Du gissar på sammanhanget utifrån det du tror.
Du hör och förstår enstaka ord när de sägs långsamt. Du gissar på sammanhanget utifrån det du förstår
Du hör och förstår en del av det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar delvis korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Du hör och förstår det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Ansvar
Du deltar inte alltid aktivt på lektionerna och tar inte ansvar för uppgifterna.
Du deltar oftast aktivt på lektionerna och tar oftast ansvar för uppgifterna.
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för uppgifterna.
Du deltar alltid aktivt på lektionerna, tar ansvar och visar engagemang för uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: