Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2016 Franska 9 v 34-38

Skapad 2016-08-25 17:30 i Österslättsskolan Karlshamn
Cascade 4; "Les trucs, l'espace et la science" repetition från åk 8 kap 5, 7, 8 9 11
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

I temaområdet "Les trucs, l'espace et la science" arbetar du med ord och uttryck för sms, mobiltelefoner, datorutrustning och hushållsapparater. Du diskuterar hushållsarbete, vetenskapsfrågor och lär dig fakta om Louis Pasteur. Under den här perioden ska vi också repetera en del avsnitt från åk 8

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering

 

Du ska kunna
 • ord och uttryck för sms, mobiltelefoner, datorutrustning och hushållsapparater.
 • diskutera hushållsarbete och vetenskapsfrågor
 • lära dig fakta om Louis Pasteur
 • personliga, betonade, possessiva, demonstrativa och självständiga pronomen
 • repetion:
 • tidsformerna presens och passé composé (nu och då)
 • regelbunda ir-verb
 • ord om resor
 • presens av aller - hur det används för att prata om framtiden
 • lite om fransktalande länder i världen

Undervisning/arbetssätt

 • läser anpassade texter på franska
 • tränar uttalet tillsammans i helklass, i grupp och parvis
 • skriver ord, meningar och översättningar
 • tränar in och formulerar egna meningar
 • grupparbete

Bedömning

Se bedömning i matris

Matriser

M2

Franska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Prata
Du uttalar orden som de skrivs.
Du följer vissa uttalsregler.
Du använder typiskt franska ljud och betoning.
Du har flyt i ditt tal och uttalar franska som det ska.
Läsa
Du läser och förstår enstaka ord.
Du läser och förstår mycket enkla meningar.
Du läser och förstår det mesta av det vi gått igenom. Du kan gissa enstaka ord även i svåra texter.
Du läser och förstår allt vi gått igenom. Du kan gissa samman-hanget även i svåra texter.
Skriva
Du skriver orden som de låter.
Du följer vissa stavningsregler.
Du följer de viktigaste stavningsreglerna.
Du stavar bra och kan rätta dig själv vid fel.
Lyssna
Du hör men förstår inte. Du gissar på sammanhanget utifrån det du tror.
Du hör och förstår enstaka ord när de sägs långsamt. Du gissar på sammanhanget utifrån det du förstår
Du hör och förstår en del av det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar delvis korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Du hör och förstår det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Ansvar
Du deltar inte alltid aktivt på lektionerna och tar inte ansvar för uppgifterna.
Du deltar oftast aktivt på lektionerna och tar oftast ansvar för uppgifterna.
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för uppgifterna.
Du deltar alltid aktivt på lektionerna, tar ansvar och visar engagemang för uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: