Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott ht 16-åk 6

Skapad 2016-08-25 19:12 i Västerby skola Hedemora
I det här momentet kommer DU att få prova på olika friidrottsgrenar. Vi pratar också om uppvärmning och hur man tekniskt utför de olika grenarna. Arbetsområdet avslutas med tävling på Vasaliden den 15/9 där DU deltar i alla grenar men tävlar bara i de du själv vill. Vi kommer också prata om- och träna vår kondition. Det avslutas utomhus med Skoljogg den 30/9.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Du kommer att under en period få prova olika idrottsgrenar såsom; Längdhopp, höjdhopp, kulstötning, kast med liten boll och 60 meter.

Terränglöpning i vår skogsslinga.

Innehåll

Prova olika grenar och terränglöpning

DU kommer att introduceras i de olika grenarna och lära dig grundtekniken för att utföra dessa.

I skogen kommer DU att prova på olika sätt att förbättra DIN kondition.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Friidrottstävling

Som avslutning på området kommer vi att åka till Vasaliden och ha en friidrottstävling där du får möjlighet att prova alla grenar under en dag.

Hur bedömer jag dina kunskaper

Friidrottsmomentet kommer inte att enskilt bedömas. Det finns med som en del i en helhetsbedömning av din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.

Matriser

Idh
Friidrott, konditionsträning

Deltagande, friidrott, kondition

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, ● planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, ● genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och ● förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta
Du har deltagit under friidrottsträningar och terränglöpning.
Du har endast deltagit i ett fåtal lektioner
Du har deltagit i några lektioner
Du har deltagit i tillräckligt många lektioner
Du har deltagit i alla,för dig möjliga, lektioner
Anpassa rörelser
Friidrott Du kan delta i idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Du har än inte visat att du kan variera och anpassa dina rörelser i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser väl i aktiviteten
Kondition
Olika konditionsövningar
Du har ännu inte försökt
Försökt
Du har utvecklat din kondition
Din kondition har välutvecklats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: