Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringskedjor år 5

Skapad 2016-08-25 19:23 i Björklinge skola Uppsala
Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen.
Grundskola 5 Biologi

Ekosystem är ett stycke natur och allt som finns där. Alla växter, djur och allt annat levande ingår i ekosystemet. Även marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja och hur hänger de ihop? Vad är fotosyntes?

Innehåll

3. Konkretiserade mål:

 

 • Kunna enkelt beskriva fotosyntesen.
 • Förklara hur energi rör sig i näringskedjor.
 • Kunna ge exempel på en näringskedja och näringsväv och använda begreppen producent, konsument och nedbrytare.
 • Kunna ge exempel på vad ett ekosystem är.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

1. Övergripande mål:

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara näringskedjan som kretslopp
 • använda dig av viktiga begrepp inom ämnet såsom fotosyntes, näringskedjor, producent,konsument, nedbrytare, ekosystem och  kretslopp. 

5. Undervisning:

 • Vi arbetar med att läsa och svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Ni kommer att få rita en näringskedja eller näringsväv och berätta  om förloppet.
 • Vi kommer att tillsammans diskutera och fundera över bland annat ekosystem,  näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen.

 

 

 

Matriser

Bi
Ekosystem och näringskedjor år 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och begrepp
 • Bi  E 6
Du ger enkla förklaringar till begrepp och fakta.
Du använder begreppen och ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta.
Du använder begreppen korrekt och ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta. Du ser och förklarar samband mellan de olika begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: