Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American History Happy 9

Skapad 2016-08-25 19:48 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk American History i Happy år 9. Arbetet kommer att bygga på olika texter och övningar i läroboken som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. Vi kommer också att öva på gamla nationella prov. De förmågor som bedöms är: läsa, höra, tala (produktion och interaktion) samt skriva (produktion och interaktion).
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisningen/området är:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Arbetssätt, undervisning och Visa vad du lärt dig

Textstudier som handlar om Amerikansk historia.

Hörförståelse: kortare uppgifter som träning och test v. 43 och v. 49

Läsförståelse: kortare uppgifter som träning och test v. 43 och 49.

Tala: kontinuerlig träning genom hela arbetsområdet, bedömning v. 45/46 och v. 47 (nationellt prov).

Skriva: Träna på att skriva brev med kamratbedömning. Test v. 42.

Se filmen "Forrest Gump" och samtala om den hjälp av diskussionsfrågor (kopplat till arbetsområdet och de texter vi läst).

 

Tidsram

v. 35 ht 2016 - v. 51 ht 2016

Bedömning

Kunskapskraven i engelska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: